วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ก.ไอซีทีโชว์ผลงานเด่น 6 เดือน พร้อมมุ่งผลักดัน ก.ม.เปลี่ยนผ่าน

ก.ไอซีทีโชว์ผลงานเด่น 6 เดือน พร้อมมุ่งผลักดัน ก.ม.เปลี่ยนผ่าน

  • Share:

กระทรวงไอซีที ระบุว่า ผลงานเด่นในรอบ 6 เดือน คือ การผลักดันกฎหมายดิจิตอล เพื่อเดินหน้าเปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และปิดเว็บไซต์ไม่เหมาะสมกว่า 4,000 ยูอาร์แอล...

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2558 นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงไอซีทีเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล ตามนโยบาย รัฐบาล ด้วยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก คือ กลุ่มกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล ได้แก่ กฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล สำหรับกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม คาดว่าทั้งสองเรื่อง คณะกรรมการกฤษฎีกาจะตรวจพิจารณาแล้วเสร็จต้นเดือนพฤษภาคม 2558  

และกลุ่มที่สาม กฎหมายด้านความมั่นคง ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

นอกจากนี้ ได้ปิดเว็บไซต์หมิ่นสถาบันและเว็บไซต์ลามกอนาจาร ประมาณ 3,900 ยูอาร์แอล และมีคำสั่งศาลอาญา ให้ระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ประมาณ 3,400 ยูอาร์แอล คิดเป็นร้อยละ 87.32 

รมว.ไอซีที กล่าวต่อว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาสัมปทาน กรณีข้อพิพาทสัมปทานรัฐวิสาหกิจของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดยเฉพาะเรื่องเสาโทรคมนาคม ตามมติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) กำหนดให้ดำเนินการหาข้อยุติให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดยทาง CAT ได้เจรจากับบริษัทเอกชนคู่สัญญาที่มีข้อพิพาทดังกล่าว ซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับ และเมื่อเจรจาเรียบร้อยแล้ว จะเสนอเรื่องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาต่อไป

นายพรชัย กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ให้แต่งตั้งคณะทำงาน 5 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะทำงาน
บรอดแบนด์แห่งชาติ 2. คณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) 3. คณะทำงานด้านการส่งเสริมการค้า
ผ่านสื่อดิจิตอล การส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิตอล และการส่งเสริมเนื้อหาดิจิตอล 4. คณะทำงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  และ 5. คณะทำงานติดตามกฎหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลของประเทศไทย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้