วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอกชนขาดกระสุนโกอินเตอร์ บีโอไอรับสิทธิประโยชน์น้อย!

น.ส.ชลลดา อารีรัชชกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยในงานสัมมนา โอกาสการลงทุนไทยในประเทศเคนยา แอฟริกาใต้ เอธิโอเปีย และอุซเบกิสถาน ว่า หากเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศกับประเทศคู่แข่ง อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ พบว่า สิทธิประโยชน์ของไทยน้อยกว่ามาก เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนนักลงทุนในประเทศออกไปลงทุนต่างประเทศ และสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ รวมทั้งการยกเว้นให้นักลงทุนไม่ต้องนำส่งภาษีหลังจากเสียภาษีในประเทศที่ลงทุนอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นประเทศไทยก็ควรมีการส่งเสริมด้านเงินทุนเช่นกัน แต่อาจไม่ใช่รูปของกองทุนก็ได้

“บีโอไอคงไม่เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุน ให้นักลงทุนออกไปลงทุนต่างประเทศ เพราะเป็นเรื่องยาก มีหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า โดยแนวทางที่เหมาะสม คือ การใช้เครื่องมือที่มีอยู่ อาทิ การมีนโยบายให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ออกไปตั้งสำนักงานให้ครอบคลุมประเทศที่ไทยส่งเสริมให้เข้าไปลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านเงินทุน ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญในการลงทุน”.

น.ส.ชลลดา อารีรัชชกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยในงานสัมมนา โอกาสการลงทุนไทยในประเทศเคนยา แอฟริกาใต้ เอธิโอเปีย 24 เม.ย. 2558 03:25 24 เม.ย. 2558 03:26 ไทยรัฐ