วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"อดุลย์" ตั้งทีมโฟกัสงานเพิ่มคุณภาพ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงถึงผลงาน พม.ในรอบ 6 เดือนว่า ได้นำนโยบายรัฐบาลว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นกรอบขับเคลื่อนงาน 7 เร่งด่วน 4 พัฒนา และ 9 กลุ่มเป้าหมาย ทั้งป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การจัดระเบียบขอทาน การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มชาติพันธุ์ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การปรับโครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากร การผลักดันกฎหมายต่างๆ รวมทั้งการตั้งศูนย์ปฏิบัติการของ พม.ด้วย

รมว.พม.กล่าวด้วยว่า สำหรับ 6 เดือนข้างหน้าจะขับเคลื่อนงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่จะปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยจะตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนกรมต่างๆเพื่อพัฒนางานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงเร่งรัดกฎหมายด้านสังคมที่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณา นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุเป็นวาระสำคัญที่ พม.จะต้องเตรียมรับมือกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ ซึ่งขณะนี้ พม.ได้ปรับโครงสร้างโดยเพิ่มกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) คาดว่าจะได้อธิบดี ผส.เร็วๆนี้ ส่วนการปรับโครงสร้างที่ส่งผลให้พนักงานจ้างเหมาต้องถูกยุบเลิกในบางกรมนั้น ยืนยันว่า พม.ได้ให้การดูแลทุกคนโดยประสานกระทรวงแรงงานหางานรองรับแล้ว

ด้านนายวิเชียร ชวลิต ปลัด พม.กล่าวว่า โครงการ 20 ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชนที่มีการระบุใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ถึง 50 ล้านบาทจนเป็นประเด็นปัญหานั้น ได้ยกเลิกโครงการโดยไม่ได้ใช้เงินสักบาท ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่ ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเพื่อพิจารณาโทษแล้ว.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงถึงผลงาน พม.ในรอบ 6 เดือนว่า ได้นำนโยบายรัฐบาลว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 24 เม.ย. 2558 01:59 24 เม.ย. 2558 01:59 ไทยรัฐ