วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิดช่องขอตำแหน่งวิชาการ

เปิดช่องขอตำแหน่งวิชาการ

  • Share:

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุม คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้รับทราบข้อมูลบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจำปี 2558 จำนวน 78 แห่ง โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 183,335 คน เป็นข้าราชการพลเรือน 29,466 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 100,156 คน พนักงานราชการ 2,202 คน ที่เหลือเป็นลูกจ้างและอื่นๆ เมื่อจำแนกสายงาน พบว่าเป็นสายวิชาการ 60,060 คน สายสนับสนุน 123,275 คน โดยมีตำแหน่งทางวิชาการ 10,621 คน เป็นศาสตราจารย์ 251 คน รองศาสตราจารย์ 3,325 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7,045 คน โดยอยู่ใน ม.รัฐ 5,109 คน ม.ในกำกับรัฐ 2,014 คน ม.ราชภัฏ 2,156 คน และ ม.เทคโนโลยีราชมงคล 1,709 คน แต่ใน ม.ราชภัฏไม่มีศาสตราจารย์เลย ขณะที่ มทร.มีเพียง 1 คน ที่ประชุม ได้เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตรา-จารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ... เพื่อเปิดช่องการขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยไม่ต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเท่านั้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้