วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มอบที่ดินขยายวชิรพยาบาล

ที่ดินวังสามเสน 5 ไร่ริมเจ้าพระยา-ทำตึกผู้ป่วย, คณะแพทย์ฯ

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นายพิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมลงนามกับ ม.ร.ว.เกษมสโมสร เกษมศรี เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินวังสามเสน ในการมอบที่ดินวังสามเสนพร้อมสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต เพื่อก่อสร้างสถานพยาบาลและสถานศึกษาของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ดูแลทรัพย์สินฯ นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ร่วมเป็นสักขีพยาน นายพิจิตตกล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลประสบปัญหาพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอต่อการให้บริการทางการแพทย์ และต้องจัดพื้นที่รองรับการเรียนการสอนในหมวดวิชาทั่วไปของนักศึกษาทุกหลักสูตร และการศึกษาในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่จะย้ายมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงปัญหาที่พักสำหรับบุคลากรและนักศึกษาแพทย์มีไม่เพียงพอ จึงต้องจัดหาที่ดินเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างอาคารสำหรับภารกิจต่างๆ

นายพิจิตตกล่าวว่า หลังจากได้สำรวจพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ จึงได้ขอเข้าพบ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ซึ่งเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินให้กับ ม.ร.ว.เกษมสโมสร เจ้าของที่ดินวังสามเสน ซึ่งมีเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 24.3 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างคือวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อขอรับการบริจาคที่ดินแปลงดังกล่าว ทั้งนี้จากการหารือ ม.ร.ว.เกษมสโมสรมีความประสงค์ที่จะอุทิศที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยแบ่งที่ดินออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 คือพื้นที่อนุรักษ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เนื้อที่ 2 ไร่ ให้ทำการบูรณะก่อสร้างวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ ขึ้นมาใหม่ เพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์และใช้เป็นสถานที่รับรอง ห้องประชุม สำนักงานต่างๆ ส่วนที่ 2 คือพื้นที่ติดถนนขาว เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน ให้ก่อสร้างเป็นอาคารผู้ป่วยนอก และสถานศึกษา ซึ่งได้ออกแบบพื้นที่ไว้หมดแล้ว คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท โดยจะใช้วิธีระดมทุนจากศิษย์เก่า ห้างร้าน เอกชน และผู้มีจิตศรัทธา โดยจะเริ่มดำเนินการในส่วนแรกก่อน หากการก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ ก็จะสร้างประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการทางการแพทย์ อีกทั้งจะเป็นการพัฒนาด้านการแพทย์เพื่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน.

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นายพิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมลงนามกับ ม.ร.ว.เกษมสโมสร เกษมศรี เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินวังสามเสน ในการมอบที่ดินวังสามเสนพร้อมสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำเจ้าพระยา 24 เม.ย. 2558 00:56 24 เม.ย. 2558 00:56 ไทยรัฐ