วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ใช่แค่ "อยู่เป็น"

ใช่แค่ "อยู่เป็น"

โดย เบี้ยหงาย
24 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

เมื่อได้มายาก ก็ต้องยิ่งมากด้วยความสำคัญ หลังใช้เวลาร่วมปี ถามกันมาหลายรอบ สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านพ้น และมีการแต่งตั้งผู้ว่าการ กกท.คนใหม่ออกมาอย่างที่ทราบกันดี สกล วรรณพงษ์ 1 ใน 3 รองผู้ว่าการที่เป็นแคนดิเดต และเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหามาตั้งแต่แรก ได้รับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ไป

ด้วยเรื่องต่างๆที่ยังคั่งค้าง ภาระหน้าที่ที่ต้องมีมากขึ้น รวมถึงการตัดสินใจที่แตกต่างจากครั้งเมื่อเป็น “ท่านรอง” และแน่นอน ต้องมีทั้ง ความรับผิดและรับชอบ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดในองค์กร กับเป้าหมายและพันธกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรหลักด้านกีฬาของประเทศ

ย่อมต้องทำให้ “รองเสือ” ที่กลายร่างเป็น “ท่านผู้ว่าการ” เป็นผู้นำ จะต้องทำงานหนัก มากมายหลายมิติ

เรื่องงานที่จะต้องมีผลต่อบริบทของ “กีฬา” ในภาพรวม ซึ่งต้องประสานกับภาคส่วนต่างๆภายนอกองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสร้างประโยชน์ให้เกิดต่อสังคม ต่อประเทศชาติ เป็นสิ่งที่ต้องทุ่มเทกันอย่างหนัก

ขณะที่ภายในองค์กร กกท.เอง ซึ่งที่ผ่านมา กว่าจะมาถึงจุดนี้ มีการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นไปโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เมื่อ 3 “ท่านรอง” เป็นแคนดิเดตกัน และตำแหน่งมีเพียงหนึ่งเดียว ย่อมมากด้วยความรู้สึกอันเป็นธรรมชาติ!

แต่ก็น่าดีใจที่ฝั่งของผู้ว่าการใหม่ และรองผู้ว่าการ ต่างมีความเป็น “เพื่อน” มีการประกาศโดยเปิดเผย และแสดงออกถึงเจตนาที่มุ่งมั่นจะทำงานมุ่งไปข้างหน้าร่วมกัน นี่คือสิ่งที่น่ายกย่อง และต้องเชื่อโดยดุษฎีว่า “ใจ” ของทุกท่านจะดำเนินไปเช่นนั้นด้วย

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ที่เป็นแคนดิเดตกันมาเท่านั้น สิ่งที่สำคัญยิ่งไม่แพ้กัน นั่นคือ บรรดากองเชียร์ มิตรสหายในองค์กรที่มีท่าที “เลือกข้าง” มาก่อนหน้านี้ ซึ่งก็อยู่กันตามกลไกต่างๆ

หากกลไกเหล่านี้ ยังไม่สลัดความรู้สึกนึกคิดเดิมๆออกไป ย่อมต้องเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนในองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็หวังว่าเมื่อทุกอย่างลงตัว ชัดเจนออกมาแล้ว ด้วยความเป็นลูกผู้ชาย หรือจะเป็นลูกผู้หญิงก็ตาม

ต้องตระหนักถึง “งาน” มากกว่าความรู้สึก “ส่วนตัว” ไม่ใช่เพียงแค่ “อยู่เป็น” แต่ต้องทำงานให้เป็นมืออาชีพด้วย!

ยิ่งปัจจุบัน “กีฬา” มีความสำคัญยิ่ง มากด้วยความนิยมในมิติต่างๆ ไม่ว่ารัฐบาล ไม่ว่าราษฎร หรือแม้กระทั่งจะอัพเกรดเป็นพลเมือง ก็ตามที ต่างประจักษ์ต่อคุณค่าของ “กีฬา” ทั้งสิ้น การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงทวีความเป็นองค์กรที่มีความสำคัญ มีประโยชน์ นำมาซึ่งความสุข ความภาคภูมิใจของคนในชาติ มากกว่าอดีตที่ผ่านมา

ก็ได้แต่หวังว่าคนใน กกท.ทุกระดับ จะตระหนักถึงภารกิจและหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ข้างหลัง...

“เบี้ยหงาย”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้