วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กมธ.ยกร่าง รธน.จ่อลง12เวที เน้น ให้ความรู้ ถามรับร่างฯ หรือไม่

กมธ.ยกร่าง รธน.จ่อลง12เวที เน้น ให้ความรู้ ถามรับร่างฯ หรือไม่

  • Share:

กมธ.ยกร่าง รธน.เตรียมลง12เวที ทั่วประเทศ เน้น อธิบายให้ความรู้ สาระสำคัญ ร่าง รธน.พร้อมสอบถาม ปชช.ให้คะแนน รธน. จะรับร่างฯ หรือไม่ ยืนยัน กมธ.หนุนทำประชามติ แต่ไม่ก้าวล่วงการตัดสินใจของ ครม.-คสช.

วันที่ 23 เม.ย. นางถวิลวดี บุรีกุล กมธ.ยกร่าง รธน. แถลงข่าวว่า คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เตรียมจัดพิมพ์หนังสือ สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 1 แสนเล่ม เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชน โดยตัวหนังสือจะอธิบาย ว่า พลเมืองแตกต่างกับประชาชนอย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจรัฐธรรมนูญอย่างง่าย

นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จะเดินทางเพื่อไปเผยแพร่สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนทั่วประเทศ ใน 12 จังหวัด เริ่มต้นที่ นครสวรรค์ จังหวัดแรก วันจันทร์ที่ 27 เม.ย.นี้ จากนั้นจะจัดที่จังหวัดสงขลา พระนครศรีอยุธยา เชียงราย ภูเก็ต นครราชสีมา เพชรบูรณ์ เพชรบุรี นราธิวาส อุบลราชธานี อุดรธานี และชลบุรี โดยจะเชิญตัวแทนประชาชนเข้าร่วมรับฟังราว 1,000-3,000 คน ต่อ 1 เวที รวมถึงจะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นจากประชาชนด้วย โดยใน 12 เวที จะเน้นให้ความรู้ประชาชน เพื่ออธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ อีกทั้งจะทำแบบสอบถาม แบบปลายเปิดถามประชาชนด้วย ว่าจะให้คะแนนร่างรัฐธรรมนูญเท่าไร และหากทำประชามติจะรับร่างรัฐธรรมนูญ หรือไม่

สำหรับการสำรวจความเห็นประชาชน 7,700 คน ทั่วประเทศ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งได้เตรียมคำถามไว้จำนวน 30 ข้อ ในเชิงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย รวมถึงคำถามปลายเปิด คาดว่า จะเริ่มดำเนินการในสัปดาห์หน้า โดยใช้เวลา 1 เดือน แล้วจัดส่งประมวลความเห็นไปยังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้าย

นายประชา เตรัตน์ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยัน ว่า การทำประชามติอยู่ที่การตัดสินใจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ทางคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คงไม่ก้าวล่วง เพราะไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมาธิการ แต่ยืนยันว่า ร้อยละ 80 ของคณะกรรมาธิการเห็นด้วย กับการทำประชามติ และนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการ ก็เห็นด้วย และคณะกรรมาธิการ คงไม่ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ไปยัง ครม.และ คสช.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้