วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กมธ.ยกร่าง รธน.จ่อลง12เวที เน้น ให้ความรู้ ถามรับร่างฯ หรือไม่

กมธ.ยกร่าง รธน.เตรียมลง12เวที ทั่วประเทศ เน้น อธิบายให้ความรู้ สาระสำคัญ ร่าง รธน.พร้อมสอบถาม ปชช.ให้คะแนน รธน. จะรับร่างฯ หรือไม่ ยืนยัน กมธ.หนุนทำประชามติ แต่ไม่ก้าวล่วงการตัดสินใจของ ครม.-คสช.

วันที่ 23 เม.ย. นางถวิลวดี บุรีกุล กมธ.ยกร่าง รธน. แถลงข่าวว่า คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เตรียมจัดพิมพ์หนังสือ สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 1 แสนเล่ม เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชน โดยตัวหนังสือจะอธิบาย ว่า พลเมืองแตกต่างกับประชาชนอย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจรัฐธรรมนูญอย่างง่าย

นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จะเดินทางเพื่อไปเผยแพร่สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนทั่วประเทศ ใน 12 จังหวัด เริ่มต้นที่ นครสวรรค์ จังหวัดแรก วันจันทร์ที่ 27 เม.ย.นี้ จากนั้นจะจัดที่จังหวัดสงขลา พระนครศรีอยุธยา เชียงราย ภูเก็ต นครราชสีมา เพชรบูรณ์ เพชรบุรี นราธิวาส อุบลราชธานี อุดรธานี และชลบุรี โดยจะเชิญตัวแทนประชาชนเข้าร่วมรับฟังราว 1,000-3,000 คน ต่อ 1 เวที รวมถึงจะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นจากประชาชนด้วย โดยใน 12 เวที จะเน้นให้ความรู้ประชาชน เพื่ออธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ อีกทั้งจะทำแบบสอบถาม แบบปลายเปิดถามประชาชนด้วย ว่าจะให้คะแนนร่างรัฐธรรมนูญเท่าไร และหากทำประชามติจะรับร่างรัฐธรรมนูญ หรือไม่

สำหรับการสำรวจความเห็นประชาชน 7,700 คน ทั่วประเทศ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งได้เตรียมคำถามไว้จำนวน 30 ข้อ ในเชิงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย รวมถึงคำถามปลายเปิด คาดว่า จะเริ่มดำเนินการในสัปดาห์หน้า โดยใช้เวลา 1 เดือน แล้วจัดส่งประมวลความเห็นไปยังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้าย

นายประชา เตรัตน์ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยัน ว่า การทำประชามติอยู่ที่การตัดสินใจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ทางคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คงไม่ก้าวล่วง เพราะไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมาธิการ แต่ยืนยันว่า ร้อยละ 80 ของคณะกรรมาธิการเห็นด้วย กับการทำประชามติ และนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการ ก็เห็นด้วย และคณะกรรมาธิการ คงไม่ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ไปยัง ครม.และ คสช.

กมธ.ยกร่าง รธน.เตรียมลง12เวที ทั่วประเทศ เน้น อธิบายให้ความรู้ สาระสำคัญ ร่าง รธน.พร้อมสอบถาม ปชช.ให้คะแนน รธน. จะรับร่างฯ หรือไม่ ยืนยัน กมธ.หนุนทำประชามติ แต่ไม่ก้าวล่วงการตัดสินใจของ ครม.-คสช. 23 เม.ย. 2558 23:40 24 เม.ย. 2558 02:20 ไทยรัฐ