วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ ที่สภาสตรีฯ

ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ ที่สภาสตรีฯ

  • Share:

สุพัฒนา อาทรไผท ต้อนรับอดีตประธานสภาสตรีฯและผู้อาวุโส อาทิ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช, พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ, ยุวดี นิ่มสมบุญ, เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท.

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง โดยปีนี้ สุพัฒนา อาทรไผท ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ เบญจมาศ รุจิวงศ์ ประธานจัดงาน ได้ชวนเชิญเหล่าสมาชิกมาร่วมงานพร้อมแต่งกายสวยงามแบบไทยๆ เพื่อรดน้ำขอพรผู้อาวุโส ที่หอประชุมมนังคศิลา เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา

รศ.ดร.วีณา เชิดบุญชาติ และ ม.ร.ว.เบญจภา ไกร-ฤกษ์ ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่.

บรรยากาศในงานคึกคักและอบอุ่นไปด้วยอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ที่มาร่วมงาน อาทิ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช, พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ, เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท, ยุวดี นิ่มสมบุญ, เยาวเรศ ชินวัตร และผู้อาวุโสที่คุ้นเคย อาทิ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, เดือนฉาย คอมันตร์, อนุรัชนี ศิริสัมพันธ์ ฯลฯ พิธีการเริ่มด้วยการแห่พระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้น ประธานและรองประธานสภาสตรีฯ รศ.ดร.วีณา เชิดบุญชาติ และ ม.ร.ว.เบญจภา ไกรฤกษ์ ได้นำเหล่าสมาชิกรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เสร็จแล้ว ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นตัวแทนผู้อาวุโส กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกคนที่ยังระลึกถึงผู้อาวุโส และบอกว่า ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่น่าชื่นชม เป็นการมอบไมตรีให้แก่กัน และทุกคนได้มาพร้อมเพรียง น่าอบอุ่นใจ ความพร้อมเพรียงสามัคคีนี้จะส่งให้การทำงานทุกอย่างประสบความสำเร็จ และปิดท้ายด้วยว่า ขอบคุณที่ทำให้พวกเรามีความสุข...งานนี้จึงสร้างความประทับใจให้ทุกคนถ้วนหน้ากัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้