วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เทพไท'จวกร่าง รธน.'หัวมังกุ ท้ายมังกร' ปมห้าม ส.ส.เป็น รมต.

"เทพไท" จวกร่างรัฐธรรมนูญลูกผสม "หัวมังกุ ท้ายมังกร" ปมห้าม ส.ส.เป็น รมต. เชื่อผิดหลักการระบบรัฐสภา ที่เคยประสบความล้มเหลวมาแล้ว ...

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญ ม.175 (7) กรณีห้ามไม่ให้ ส.ส.เป็นรัฐมนตรีว่า เป็นการเขียนรัฐธรรมนูญที่ผิดหลักการของการเมืองระบบรัฐสภา ที่กำหนดให้นายกฯ มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นเมื่อนายกฯ มาจาก ส.ส.แล้ว ก็ไม่ควรห้าม ส.ส.เข้าร่วมเป็นรัฐมนตรีด้วย การบังคับให้ ส.ส.ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อมาเป็นรัฐมนตรีนั้นก็เคยประสบความล้มเหลวมาแล้วในรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่รัฐมนตรีไม่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ไม่ให้ความสำคัญกับงานสภาฯ เพราะถือว่าตัวเองไม่ได้เป็น ส.ส.แล้ว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงไม่มีหน้าที่ต้องมาประชุมสภาฯ

การเปิดโอกาสให้ ส.ส.ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ทั้ง รัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี หรือที่ปรึกษารัฐมนตรี ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ เพื่อให้พร้อมไปสู่ตำแหน่งฝ่ายบริหารในอนาคต การห้าม ส.ส.เป็นรัฐมนตรี สามารถทำได้เฉพาะในระบบที่มีการเลือกตั้งนายกฯโดยตรงเท่านั้น เพราะเป็นหลักของการแยกอำนาจโดยเด็ดขาด การเขียนรัฐธรรมนูญในลักษณะลูกผสมเช่นนี้ ไม่ตรงทฤษฎีการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แต่เป็นการเขียนแบบหัวมังกุ ท้ายมังกร.

"เทพไท" จวกร่างรัฐธรรมนูญลูกผสม "หัวมังกุ ท้ายมังกร" ปมห้าม ส.ส.เป็น รมต. เชื่อผิดหลักการระบบรัฐสภา ที่เคยประสบความล้มเหลวมาแล้ว ... 23 เม.ย. 2558 15:09 23 เม.ย. 2558 16:17 ไทยรัฐ