วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

www.shrimpaqua.com เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จัดตั้งขึ้นเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงกุ้ง วินิจฉัยและป้องกันโรค ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาระดับประเทศและปัญหาระดับนานาชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี การพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง การตรวจสอบผลผลิตกุ้ง การดูแลสุขภาพกุ้ง การตรวจสอบอาหารกุ้ง การตรวจสอบผลิตภัณฑ์กุ้ง โครงการของเรา โครงการวิจัย โครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม โครงการเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง นอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมี Smart Farmer กุ้งคุณภาพ About Us ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ.

23 เม.ย. 2558 10:30 23 เม.ย. 2558 10:30 ไทยรัฐ


advertisement