วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


สารหนูใน...สาหร่ายทะเลปรุงรส

สาหร่ายปรุงรส ขนมยามว่างยอดนิยมของคนไทยแทบทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆที่ชื่นชอบขนมขบเคี้ยว เพราะสาหร่ายยิ่งทาน ยิ่งมัน ยิ่งเคี้ยว ยิ่งเพลิน รสชาติมีทั้งมัน เค็ม แถมยังมีการปรุงรสที่หลากหลาย เช่น รสบาร์บีคิว สไปซี่ พริกญี่ปุ่น เป็นต้น

สาหร่ายที่นำมาเป็นอาหาร ได้แก่ สาหร่ายทะเล และสาหร่ายน้ำจืด สาหร่ายทะเลที่นิยมนำมาทำสาหร่ายปรุงรส จัดได้ว่าเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีน มีไอโอดีนค่อนข้างสูง และมีใยอาหารที่มีส่วนช่วยเรื่องระบบขับถ่าย

ทว่าสาหร่ายปรุงรสที่แสนอร่อยนี้ หากได้มาจากแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของสารพิษจำพวกโลหะหนัก เช่น สารหนู และแคดเมียม เมื่อเรารับประทานเข้าไปก็อาจก่อโทษต่อร่างกายได้ ปกติสารหนูเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ยารักษาโรค วัตถุระเบิด แก้ว เซรามิก และใช้ในวัตถุทางการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหนู

หากโรงงานผลิตเหล่านี้ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ หรือเกษตรกรใช้ยาฆ่าแมลงในการเกษตร ก็อาจทำให้สารหนูปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ และตกค้างอยู่ในสาหร่ายที่เจริญเติบโตในแหล่งน้ำนั้นได้

สารหนูมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ สารหนูอินทรีย์และสารหนูอนินทรีย์ ซึ่งสารหนูที่เป็นพิษต่อร่างกาย ได้แก่ สารหนูอนินทรีย์ หากได้รับสารหนูเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากๆ จะทำให้มีอาการพิษแบบเฉียบพลัน คือ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นตะคริว และการทำงานของหัวใจล้มเหลว

หากได้รับในปริมาณน้อยๆ บ่อยๆ เป็นเวลานานๆ จะทำให้สะสมในร่างกายและเกิดอาการพิษเรื้อรัง คือ ชาตามปลายมือ ปลายเท้า แขนขาอ่อนเพลีย มีปัญหาทางระบบประสาท ระบบเลือดและเส้นโลหิต และอาจทำให้เป็นมะเร็งได้

วันนี้สถาบันอาหารได้สุ่มเก็บตัวอย่างสาหร่ายปรุงรสจากท้องตลาดจำนวน 5 ตัวอย่าง (5 ยี่ห้อ) เพื่อนำมาวิเคราะห์สารหนูอนินทรีย์ปนเปื้อน

ผลปรากฏว่ามี 1 ตัวอย่างที่พบการปนเปื้อน แต่ปริมาณยังไม่เกินค่ามาตรฐาน เมื่อเทียบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉ. 273) พ.ศ.2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ที่กำหนดให้มีสารหนูอนินทรีย์ปนเปื้อนในสัตว์น้ำและอาหารทะเลได้ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

หากเด็กๆที่บ้านชอบทาน ขอแนะว่าไม่ควรให้ทานบ่อยมากนักหรือทานซ้ำๆติดต่อกันเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย.

23 เม.ย. 2558 10:12 23 เม.ย. 2558 10:19 ไทยรัฐ