วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
การเมืองสมดุลตรงไหน

การเมืองสมดุลตรงไหน

โดย หมัดเหล็ก
24 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

แนวความคิดของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มี บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ บนจินตนาการที่ต้องการให้การเมืองภาคพลเมืองสมดุลกับการเมืองภาคนักการเมือง

ต้องการให้มีสองสภา เป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งและไว้ใช้บริหารบ้านเมืองโดยตรงคือ สภาผู้แทนราษฎร เป็นสภาเสียงข้างมากของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง

กับ วุฒิสภาเป็นสภาพหุนิยม เอาตัวแทนทุกสาขาอาชีพไปนั่ง เอาคนไม่มีเสียง คนตัวเล็กตัวน้อย คนไม่มีเงิน คนชายขอบ คนที่เป็นตัวแทนผู้ใช้แรงงานเข้ามา

บ้านเมืองไม่ต้องการเฉพาะพรรคการเมืองที่มีทุนขนาดใหญ่ แต่บ้านเมืองต้องการความสมดุลของคนทุกกลุ่ม หลากหลายเข้ามาช่วยกัน

จึงมีการเลือกตั้งโดยทางอ้อม วุฒิสภา 100 คน คัดมาจากทุกสาขาอาชีพ แล้วให้สมัชชาพลเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่นรวมกันเป็นจำนวนแสนเป็นคนเลือก

จะได้ สภาที่สมดุล เป็นสภาการเมืองบริหารบ้านเมืองโดยพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง และสภา พหุนิยมของทุกสาขาอาชีพ มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นในบ้านเมือง

ต่อมาคือการสร้างความสมดุลระหว่าง คะแนนนิยมของประชาชนกับจำนวน ส.ส. ดังนั้น ต่อไปนี้พรรคการเมืองต้องได้ ส.ส.ตามจำนวนความนิยมของประชาชนเท่านั้น

จึงเอา ระบบสัดส่วนผสม มาใช้ ต่อไปนี้ถ้าประชาชนเห็นว่าพรรค ก ควรจะได้ ส.ส.แค่ร้อยละ 40 ก็จะได้ ส.ส.เข้ามาในสภาแค่ร้อยละ 40 ไม่เกินกว่านั้น

สมดุลระหว่าง วินัยพรรคกับความเป็นอิสระของ ส.ส. โดยให้ ส.ส.ของพรรคทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่ลงคะแนนตามมติพรรค ถ้าถูกขับจากพรรคก็ไม่พ้นสภาพความเป็น ส.ส.

สมดุลระหว่าง ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร การลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในสภานั้น ถ้าสภาลงมติไม่ไว้วางใจก็ต้องยุบไปด้วยกับนายกฯ เพื่อที่จะให้สภาไปใช้มาตรการที่เข้มข้นกว่า เช่น มาตรการถอดถอน มาตรการดำเนินคดีทุจริต

การสร้างความสมดุลทางการเมือง ดูเหมือนว่าจะเป็นยาวิเศษที่จะปฏิรูปการเมืองให้มีความก้าวหน้า แต่เมื่อพิเคราะห์ ถึงแก่นของความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชน เพื่อประชาชนและโดยประชาชนแล้ว

ในที่สุดก็ไม่พ้นที่ การเมือง จะตกอยู่ในมือของกลุ่ม การเมือง อยู่ดี เพียงแต่เพิ่มจำนวนกลุ่มการเมือง เปิดโอกาสให้วงศาคณาญาติเข้ามาอยู่ในกลุ่มการเมืองมากขึ้น ถึงการเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบของ ประชาธิปไตย ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่การเลือกตั้งก็ยังเปิดเผยกว่า การลากตั้ง ถ้าจะใช้ระบบการลากตั้งเพื่อสร้างการเมืองสมดุล

แค่คิดก็ผิดแล้ว.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้