วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รัฐธรรมนูญใหม่ตอบโจทย์ คสช.

รัฐธรรมนูญใหม่ตอบโจทย์ คสช.

โดย สายล่อฟ้า
24 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการนั้น มีความหมายต่ออนาคตทางการเมืองของประเทศไทยอย่างแยกไม่ออก เพราะจะเป็นทิศทางและกรอบที่กำหนดให้การเมืองต้องเดินไปตามกฎกติกาที่ปรุงแต่งกันขึ้นมาใหม่

ห้วงนี้ สปช.กำลังนำร่างแรกของรัฐธรรมนูญที่ กมธ.ยกร่างได้จัดทำออกมาทั้งหมด 315 มาตรา ถือว่ายาวเอาการเลยทีเดียว นัยว่าต้องเขียนให้ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อสามารถให้มีผลใช้บังคับตามเจตนารมณ์

มิฉะนั้นจะต้องมานั่งตีความจากพวก “หัวหมอ” ให้ยุ่งเข้าไปอีก

ว่าที่จริงแล้วหลายประเทศที่เป็นแม่แบบของระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญของเขาไม่ได้เขียนเอาไว้ยืดยาวอย่างของไทย เพราะเขายึดเจตนารมณ์และประเพณีปฏิบัติอันเป็นหลักการใหญ่ที่เป็นสาระสำคัญ

ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนให้การยอมรับ นักการเมืองหรือผู้บริหารประเทศจะมาใช้วิชาเจ้าเล่ห์ตีความเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองหรือพวกพ้องไม่ได้เป็นอันขาด

แต่นั่นแหละพัฒนาการทางการเมืองในลักษณะนี้ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่ที่ “คน” ทั้งผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

นี่คือปัญหาหนึ่งของประเทศไทยที่ยังไม่สามารถใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมาย จึงเกิดปัญหาทั้งฝ่ายผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

เวลา สปช.กำลังพิจารณาถกเถียงร่างแรกของรัฐธรรมนูญ ไล่เรียงตามมาตราต่างๆ ซึ่งใช้เวลา 7 วัน 7 คืน ซึ่งก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับหลักการและเนื้อหาสาระ แต่ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ฟังเสียงในวงกว้าง

ทุกอย่างย่อมขึ้นอยู่กับเหตุผลและการอธิบายความว่าทำไมต้องเขียนอย่างนี้ อย่างนี้เพื่ออะไรและจะเกิดผลอย่างไร

ที่ไม่เห็นด้วยก็สามารถชี้แจงว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไร ต้องการแก้ไขให้เป็นแบบใดและจะตอบสนองการแก้ไขปัญหาของประเทศได้หรือไม่

ถือว่าเป็นการระดมความคิดเห็นที่เปิดกว้างในแต่ละแง่มุม ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะนำมาเป็นกรอบความคิดเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบประเทศกันใหม่

ผมไม่รู้ว่าถึงที่สุดแล้ว กมธ. ยกร่างจะนำข้อเสนอข้อติติงไปปรับแก้มากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งหนึ่งก็ย่อมมองเห็นแล้วแนวคิดที่กำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้ตอบโจทย์เพื่อหาคำตอบว่าเดินมาถูกทิศถูกทางหรือไม่

อย่างไรก็ดี นอกเหนือจาก สปช. และ กมธ.ยกร่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยตรง แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมี ครม. และ คสช.ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญด้วย คสช.ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อติดตามการทำงานของ สปช. และ กมธ.ยกร่างทุกขั้นตอน

แต่ประเด็นสำคัญก็คือเนื้อหาสาระจะเป็นด้านหลัก

นั่นก็หมายความว่าทุกประเด็นซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย คสช.จะต้องมีข้อมูลพร้อมทั้ง 2 ด้าน และหลังจาก สปช.ชำแหละร่างแรกเสร็จสรรพแล้วมีความเห็นอย่างไรทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของ ครม. และ คสช. ที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์แยกแยะว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรจะออกมาอย่างไร ไม่เกิดปัญหาตามมา แก้ปัญหาการเมืองได้จริงๆ

ว่าไปแล้วตรงนี้แหละคือจุดชี้ขาดสำคัญ

หาก คสช.มีความเห็นเป็นอย่างไรก็คงจะส่งสัญญาณไปยัง สปช. และ กมธ.ยกร่างว่าควรจะเขียนรัฐธรรมนูญให้ออกมามีเนื้อหาอย่างไร

หันซ้ายหันขวาแล้วดูท่าว่า “หวย” มันจะออกมาในลักษณะนี้แหละ...

“สายล่อฟ้า”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้