วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยอดใช้นํ้าประปาทํานิวไฮ 21-22เม.ย.ร้อนจัด-การประปานครหลวงเผยสถิติใหม่

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า ตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นมา ประเทศไทยมีอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัด ส่งผลให้การใช้น้ำประปาในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันที่ 20 และ 21 เมษายน ที่ผ่านมา ยอดการใช้น้ำประปาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กปน. จ่ายน้ำประปาสูงถึง 5.46 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี พบว่า ในเดือนเมษายน 2556 มียอดการใช้น้ำสูงสุดที่ 5.39 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และวันที่ 23 เมษายน 2557 ก็จ่ายน้ำประปาสูงถึง 5.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในขณะที่ กปน.มีกำลังการผลิตน้ำสูงสุดอยู่ที่ 5.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า แม้การใช้น้ำในสภาวะอากาศร้อนจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ กปน. สามารถให้บริการน้ำประปาคุณภาพดีและไหลแรงได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และการกักเก็บน้ำในเขื่อนต่างๆยังอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ เนื่องจาก ฤดูฝนยังไม่มาถึง จึงขอให้ประชาชนทุกคนตระหนักในเรื่องเหล่านี้ และร่วมมือกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เราทุกคน มีน้ำเหลือไว้ใช้กันนานๆ และไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต.

โดยเฉพาะวันที่ 20 และ 21 เมษายน ที่ผ่านมา ยอดการใช้น้ำประปาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กปน. จ่ายน้ำประปาสูงถึง 5.46 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี พบว่า ในเดือนเมษายน 2556 มียอดการใช้น้ำสูงสุด 23 เม.ย. 2558 03:18 23 เม.ย. 2558 03:19 ไทยรัฐ