วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โชว์กาบัตรเลือกตั้ง แบบอิเล็กทรอนิกส์

นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา แจ้งว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการลงคะแนน และการทำงานของเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์แทนบัตรเลือกตั้งในอนาคต สำนักงานเขตคลองสามวาจึงขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วไป ผู้สนใจ ที่ต้องการทราบวิธีการใช้งานและการทำงานของเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ มาร่วมรับทราบการประชาสัมพันธ์ได้ ที่ห้องโถง ชั้น 1 หน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตคลองสามวา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการลงคะแนน และการทำงานของเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์แทนบัตรเลือกตั้ง 23 เม.ย. 2558 03:17 23 เม.ย. 2558 03:18 ไทยรัฐ