วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียวเลื่อนค่าต๋งทีวีดิจิตอล บอร์ด กสทช.เห็นชอบปลอบขวัญผู้ประกอบการ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีความเห็นชอบให้เลื่อนการชำระค่าประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการทีวีดิจิตอล 24 ช่อง งวดที่ 2 วงเงินรวม 8,124 ล้านบาท ออกไป 1 ปี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ การขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอลไม่เป็นไปตามแผน และยังได้คำนึงถึงว่าการเลื่อนชำระค่าประมูลจะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมากกว่าค่าประมูลทีวีดิจิตอล

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือกันอย่างหลากหลาย และให้นำข้อสังเกตของกรรมการ กสทช.ไปรับฟังความเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ด้วย ได้แก่ การเลื่อนชำระออกไป 1 ปี เฉพาะงวดที่ 2 เท่านั้น หรือจะเลื่อนทุกงวดออกไป 1 ปี หรือชำระงวดที่ 2 พร้อมกับงวดที่ 3 การคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างการเลื่อนชำระการประมูล โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือผู้ประกอบการรายใดพร้อมชำระ ก็พร้อมดำเนินการได้ และการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต้องช่วยเหลือผู้บริโภคด้วย โดยการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน โดยจะนำมาพิจารณาอีกครั้งในวัน 20 พ.ค.58 นี้ เพื่อให้บอร์ดอนุมัติ และออกเป็นประกาศมีผลบังคับใช้ก่อนที่จะครบชำระค่าประมูลงวดที่ 2 ในวันที่ 24 พ.ค.58 นี้

สำหรับวงเงินการประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่องรวม 50,860 ล้านบาท แบ่งชำระ 6 งวด โดยงวดแรก 11,162 ล้านบาท งวดที่ 2 วงเงิน 8,124 ล้านบาท งวดที่ 3 วงเงิน 8,653 ล้านบาท งวดที่ 4 วงเงิน 8,653 ล้านบาท งวดที่ 5 วงเงิน 7,134 ล้านบาท งวดที่ 6 วงเงิน 7,134 ล้านบาท ซึ่งต้องชำระค่าประมูลทุกงวดในวันที่ 24 พ.ค.ของทุกปี

นายฐากรกล่าวต่อว่า ในวันที่ 27 เม.ย.นี้ ทางบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จะเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดระเบียบการใช้คลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ เนื่องจาก อสมท ได้แจ้ง จำนงที่คืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้งานต่อ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ต้องหารือกับ กสทช.ในรายละเอียดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งาน.

เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ การขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอลไม่เป็นไปตามแผน และยังได้คำนึงถึงว่าการเลื่อนชำระค่าประมูลจะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมากกว่าค่าประมูลทีวีดิจิตอล 23 เม.ย. 2558 01:36 23 เม.ย. 2558 01:37 ไทยรัฐ