วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำชับผู้บริหาร ศธ.คุมเข้มจัดงานอีเวนต์

กำหนดคำจำกัดความก่อนออกประกาศกระทรวง สนองนโยบายนายกฯ

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2558 พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. ว่า ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำถึงเรื่องการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ หรืออีเวนต์ ของแต่ละกระทรวง ที่บางครั้งอาจไม่มีความจำเป็นและใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้น นายกฯ จึงกำชับให้แต่ละกระทรวงไปพิจารณาว่าโครงการหรือกิจกรรมใดที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องจัด หรือให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้งบประมาณจัดกิจกรรม ทั้งนี้ในส่วนของ ศธ.เมื่อนายกฯ กำชับมาก็จะไปกำหนดมาตรการ หรือออกประกาศ ศธ.เพื่อเป็นนโยบายไปยังองค์กรหลัก และหน่วยงานของ ศธ. เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว ขณะเดียวกันจะต้องกำหนดคำจำกัดความให้ชัดเจนว่างานอีเวนต์คืออะไร เพราะบางกิจกรรม อาทิ การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 48 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พ.ค.นี้ ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี โดย ศธ.เป็นเจ้าภาพ ก็ไม่ถือว่าเป็นงานอีเวนต์ แต่เป็นการจัดประชุมตามวาระ ซึ่งถ้าเป็นงานในลักษณะนี้ก็ไม่ขัดข้อง แต่ในอนาคตหากหน่วยงานต่างๆจะจัดงานในลักษณะอื่นๆ ที่คิดมาเองที่ใช้งบประมาณสูงในการจ้างบริษัทมาดำเนินการก็อาจจะต้องเสนอโครงการมาให้พิจารณาก่อน

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้ขอให้ผู้บริหารทุกองค์กรหลักไปศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ...ที่อยู่ระหว่างการเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสอบถามความเห็นภายในว่าข้อกำหนดในร่างรัฐธรรมนูญฯ มีมาตราใด หรือเรื่องใดที่เกี่ยวกับกระทรวงที่พิจารณาแล้วและเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อองค์กร ก็ให้รวบรวมความคิดเห็นมาแล้วนำเสนอมายังสำนักงานปลัด ศธ.ภายในวันที่ 27 เม.ย.นี้ เพื่อที่จะได้หารือร่วมกันอีกครั้ง ก่อนที่ ศธ.จะสรุปความเห็นเสนอกลับไปยัง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ต่อไป.

ขณะเดียวกันจะต้องกำหนดคำจำกัดความให้ชัดเจนว่างานอีเวนต์คืออะไร เพราะบางกิจกรรม อาทิ การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 48 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พ.ค.นี้ ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 23 เม.ย. 2558 00:44 23 เม.ย. 2558 00:45 ไทยรัฐ