วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สามเณรถวายพระพร

ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่เช้าวันที่ 22 เม.ย. ประชาชนจากทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่งประเทศ นำแจกันดอกไม้มาทูลเกล้าฯถวาย พร้อมกับลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้น พระชนมายุยิ่งยืนนาน อาทิ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนชายแดนภาคใต้ เทิดไท้องค์ราชัน จากจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 7 และคณะพระสุเทพ ปภากโร พร้อมพระภิกษุสงฆ์ในโครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี เยาวชนโครงการแฟมิลี่ ทรี คิดใส ไทยแลนด์ พระสงฆ์จากวัดชะลอน ตำบลดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา ศิษย์เก่าเตรียมอุดม รุ่น 26 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ข้าราชการศาลยุติธรรม ภาค 6 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามเณรบรรพชาภาคฤดูร้อน ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิริยะธัมโม เขตคลองสามวา กทม. เป็นต้น.

ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่เช้าวันที่ 22 เม.ย. ประชาชนจากทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่งประเทศ นำแจกันดอกไม้มาทูลเกล้าฯถวาย พร้อมกับลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 23 เม.ย. 2558 00:10 24 เม.ย. 2558 18:24 ไทยรัฐ