วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บวรศักดิ์ ชี้ นายกฯ คนนอก ใช้เฉพาะบ้านเมืองถึงทางตันเท่านั้น

บวรศักดิ์ ชี้ นายกฯ คนนอกใช้เฉพาะกรณีบ้านเมืองวิกฤติถึงทางตันเท่านั้น เหตุเป็นไปได้ยาก เพราะต้องใช้เสียงถึง2ใน3 เชื่อ ส.ส.450 คนไม่เลือกนายกฯ มาจากคนนอกแน่  

วันที่ 22 เม.ย. ที่รัฐสภา นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้ชี้แจงประเด็น เรื่องที่มานายกรัฐมนตรี คนนอก ที่สมาชิก สปช.ทักท้วงและมีการวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุด โดยยืนยันว่า คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดเรื่องที่มานายกรัฐมนตรีโดยยึดหลักประชาธิปไตย สะท้อนปัญหาในอดีตที่ผ่านมา โดยเพิ่มช่องทางให้มีนายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกได้ ในกรณีบ้านเมืองถึงทางตัน แต่คงเป็นไปได้ยากเพราะต้องใช้เสียงถึง 2 ใน 3 ของสภาฯ และเชื่อว่า ส.ส. ทั้ง 450 คน จะไม่เลือกคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน

พร้อมยืนยัน จะยอมแก้ไขมาตรา 173 ว่า หากภายใน 1 เดือน ยังไม่สามารถหาคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ จะเลือก ส.ส.ในสภาฯ มาเป็นนายกรัฐมนตรีแทน

นายบวรศักดิ์ ยืนยันว่า จะยังคงการเลือกตั้งระบบสัดส่วนผสม เพราะไม่ทำให้รัฐบาลอ่อนแอ เป็นธรรม ตรงตามความต้องการของประชาชน แต่อาจปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางประเด็นให้สอดคล้องกับสังคมไทย ตามที่สมาชิก สปช.เสนอ

ส่วนบรรยากาศการอภิปรายแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในช่วงเย็นที่ผ่านมา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ยังอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้พัฒนา การกีฬา บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน และบริหารจัดการการกีฬาให้ทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล แต่มีข้อเสนออยากให้ภาครัฐให้ความสำคัญและแก้ปัญหาครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์นำการกีฬาไปสู่การสร้างความมั่นคงทางรายได้ เศรษฐกิจ และพัฒนาทำให้พลเมืองเป็นใหญ่ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ ยังเห็นว่า ยังไม่มีความชัดเจนในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่า จะสามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้อย่างไร.

บวรศักดิ์ ชี้ นายกฯ คนนอกใช้เฉพาะกรณีบ้านเมืองวิกฤติถึงทางตันเท่านั้น เหตุเป็นไปได้ยาก เพราะต้องใช้เสียงถึง2ใน3 เชื่อ ส.ส.450 คนไม่เลือกนายกฯ มาจากคนนอกแน่ ... 22 เม.ย. 2558 22:23 22 เม.ย. 2558 22:45 ไทยรัฐ