วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โคนม..อนาคตมีแต่รุ่ง ต่างชาติย้ายฐานเข้าไทย

นายนพดล ตันวิเชียร รักษาการผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เผยว่า ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีการส่งออกผลิตภัณฑ์นม UHT ภายใต้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค สัญลักษณ์วัวแดง ไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนคิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 750 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบรนด์นมจากประเทศไทยได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อในอาเซียนในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานสากล

“วันนี้นมพาสเจอไรส์จากไทยได้เข้าไปครองส่วนแบ่งในตลาดสิงคโปร์ได้มากถึง 70% นอกจากนี้พม่า หลังจากมีการเปิดประเทศ มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและมีโครงการนมโรงเรียนแบบเดียวกับบ้านเรา ทำให้ผลิตภัณฑ์นมของไทยมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดพม่ามากกว่า 50% ในตลาดทั่วไปและซุปเปอร์มาร์เกต ล้วนเต็มไปด้วยนม Product of Thailand ไม่เพียงเท่านั้น เรายังสามารถส่งนมออกไปยังตลาดนอกอาเซียนด้วย ทั้งในฮ่องกง จีน และภูฏาน อีกต่างหาก”

ด้าน น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า วันนี้การเลี้ยงโคนมในบ้านเราถือเป็นอาชีพดาวรุ่ง ที่มีอนาคตสดใสมากที่สุดในบรรดาอาชีพเกษตรด้วยกัน เห็นได้จากปัจจุบันมีผู้ประกอบการนมสัญชาติยุโรปหลายบริษัทที่ไปตั้งโรงงานในประเทศอื่นของอาเซียน ได้ทยอยย้ายฐานการผลิตโรงงานนมมายังประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากบ้านเรามีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมที่ชัดเจน รัฐบาลมีการตั้งราคาประกันรับซื้อที่แน่นอน มีเทคโนโลยีการเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งที่ตั้งของประเทศเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในอาเซียน ที่สามารถขนส่งนมไปขายได้รอบประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านล้วนเป็นประเทศ เกิดใหม่ที่มีความต้องการบริโภคนมเพิ่มมากขึ้น

“เป็นโอกาสของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพราะวันนี้ประเทศมีแม่โคให้รีดนมได้ประมาณ 250,000 ตัว ได้น้ำนมดิบแค่ 30% ของความต้องการบริโภคภายประเทศเท่านั้นเอง ต่อไปความต้องการน้ำนมดิบจะเพิ่มมากขึ้น เพราะเราจะเป็นฐานผลิต แค่ผลิตให้ได้เพียงพอต่อการใช้ในประเทศ เราต้องผลิตแม่โคให้ได้เพิ่มมากอีก 300,000 ตัว ฉะนั้นการเลี้ยงโคนมจึงเป็นอาชีพที่มีอนาคตและมั่นคงยั่งยืนแน่นอน” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว.

นายนพดล ตันวิเชียร รักษาการผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เผยว่า ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีการส่งออกผลิตภัณฑ์นม UHT ภายใต้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค .... 22 เม.ย. 2558 15:45 22 เม.ย. 2558 15:46 ไทยรัฐ