วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติกสทช. เลื่อนจ่ายค่าประมูลทีวีดิจิตอล งวด 2 ออกไป 1 ปี

ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเฮ บอร์ด กสทช. มีมติเห็นชอบ เลื่อนชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอล งวด 2 รวม 8 ล้านกว่าบาท ออกไป 1 ปี จากกำหนดเดิม 24 พ.ค. พร้อมเปิดรับความเห็นสาธารณะใน 15 วัน...

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 58 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. มีมติเห็นชอบให้เลื่อนชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่สอง ซึ่งมียอดชำระจำนวน 8,692,894,000 บาท จากกำหนดเดิมให้ชำระวันที่ 24 พ.ค. 2558 ออกไป 1 ปี โดยให้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะให้แล้วเสร็จใน 15 วัน

สำหรับเงื่อนไขที่เปิดรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย เลื่อนการชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลออกไป 1 ปี เฉพาะงวดที่สองเท่านั้น, เลื่อนการชำระเงินทุกงวดออกไป 1 ปี, การคิดดอกเบี้ยระหว่างเลื่อนชำระการประมูล โดยคิดอัตราตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องช่วยเหลือผู้บริโภคด้วย

ส่วนเหตุผลที่เลื่อนชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่สอง เนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมา การประกอบกิจการทีวีดิจิตอลได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ, การชุมนุมทางการเมือง และการขยายโครงข่ายไม่เป็นไปตามแผน รวมถึงคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมที่ประเทศชาติและประชาชนได้รับ สำหรับคณะกรรมการ กสทช.ที่เห็นชอบมี 7 คน โดยงดออกเสียง 1 คน คือ พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. และไม่เข้าประชุม 2 คน คือ พันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ และพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ กสทช.

นอกจากนี้ วันที่ 30 เม.ย. 2558 จะหารือร่วม ระหว่างสำนักงาน กสทช. และรัฐมนตรีด้านการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับการลดค่าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ หรือ โรมมิ่งให้ถูกลงด้วย เนื่องจากไทยและญี่ปุ่น มีการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันจำนวนมาก และจะเชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของไทยทั้ง 5 ราย คือ เอไอเอส ดีแทค ทรู ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม เข้าร่วมหารือด้วย.

ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเฮ บอร์ด กสทช. มีมติเห็นชอบ เลื่อนชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอล งวด 2 รวม 8 ล้านกว่าบาท ออกไป 1 ปี จากกำหนดเดิม 24 พ.ค. พร้อมเปิดรับความเห็นสาธารณะใน 15 วัน... 22 เม.ย. 2558 15:24 22 เม.ย. 2558 17:52 ไทยรัฐ