วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อลงกรณ์' แถลงสรุปอภิปรายร่าง รธน. 2 วัน ยัน สปช. ไม่มีฮั้ว

"อลงกรณ์" แถลงสรุปผลถกร่าง รธน. 2 วันเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ชี้ 4 ปม จุดเสี่ยงระบบการเลือกตั้ง พร้อมยอมรับกังวลองค์กรใหม่ ลั่น สปช.พร้อมถูกยุบไม่รับร่างฯ หากไม่เป็น ปชต...

เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 22 เม.ย. 58 ที่รัฐสภา นายอลงกรณ์ พลบุตร เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (วิป สปช.) แถลงประเมินการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญในวันที่สองว่า มีการอภิปรายในภาค 2 จำนวน 7 หมวด 144 มาตรา มีผู้อภิปราย 39 คน เป็นประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูป 13 คน เหลือผู้อภิปรายอีก 90 คน การประชุมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวที่นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช. วางไว้ อภิปรายตรงไปตรงมาทั้งเห็นด้วย และเห็นต่าง จึงหวังว่า กมธ.ยกร่างฯ จะทบทวนในการส่งสัญญาณหลายประเด็นที่มีผลต่อการโหวตรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี้

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า มี 4 ประเด็นสำคัญที่เป็นจุดเสี่ยงคือ 1. ความกังวลในระบบวิธีการเลือกตั้งที่อาจทำให้รัฐบาลอ่อนแอ ขาดเสถียรภาพ 2. ที่มาของนายกรัฐมนตรี ที่เปิดโอกาสให้คนนอกเป็นได้ อาจถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ และเป็นปมความขัดแย้งต่อไป 3. โครงสร้างรัฐธรรมนูญวางน้ำหนักให้ระบบราชการมากเกินไป อาจทำให้รัฐบาลไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายบริหารราชการแผ่นดินได้ 4. แนวนโยบายแห่งรัฐ ต้องมีความชัดเจนและมีผลในทางปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปประเทศที่ควรใช้คำว่า "ต้อง" แทนคำว่า "น่าจะ" หรือ "ควรจะ" อีกเรื่องที่กังวลใจคือ องค์กรใหม่ที่ตั้งตามรัฐธรรมนูญ ในเรื่องขอบเขต ภาระหน้าที่ งบประมาณ การให้อำนาจข้าราชการมากเกินไปหรือไม่ ซึ่งอาจมีผลต่อฝ่ายการเมือง

นายอลงกรณ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ไม่มีใครให้หลักประกันได้ว่า สปช.จะรับหรือไม่รับ แต่ไม่มีการฮั้ว ใครจะบอกว่าเป็นแฝดอินจัน ถ้าโหวตไม่รับแล้ว สปช.ต้องตกตายกัน ยืนยันว่า สปช.ทุกคน มีความกล้าพอที่จะโหวตไม่รับรัฐธรรมนูญ ถ้าเห็นว่ารัฐธรรมนูญนี้ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย หรือสืบทอดอำนาจ หรือไม่ส่งผลประโยชน์ต่ออนาคตของประเทศ สปช. พร้อมที่จะถูกยุบตกตายไปตามกัน

"อลงกรณ์" แถลงสรุปผลถกร่าง รธน. 2 วันเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ชี้ 4 ปม จุดเสี่ยงระบบการเลือกตั้ง พร้อมยอมรับกังวลองค์กรใหม่ ลั่น สปช.พร้อมถูกยุบไม่รับร่างฯ หากไม่เป็น ปชต... 22 เม.ย. 2558 10:54 22 เม.ย. 2558 11:43 ไทยรัฐ