วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อภิปรายร่าง รธน.วันที่ 2 ติง มุ่ง รบ.ผสม ทำรัฐอ่อนแอ ไม่แก้แตกแยก

อภิปรายร่าง รธน.วันที่ 2 ติง มุ่ง รบ.ผสม ทำรัฐอ่อนแอ ไม่แก้แตกแยก

  • Share:

สรุปภาพรวม อภิปรายร่าง รธน.ฉบับแรกวันที่ 2 สมาชิก ติง ยกร่าง รธน.มุ่งเป็นรัฐบาลผสมทำรัฐบาลที่ได้อ่อนแอ พัฒนาประเทศไม่ได้ เชื่อยิ่งทำให้แตกแยก ชี้ นายกฯคนนอกไม่ยึดโยง ปชช.  

การประชุมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สปช.เมื่อวานนี้ นับเป็นวันที่ 2 ( 21 เม.ย.) ใช้เวลาอภิปรายทั้งสิ้น 13 ชม.โดยเป็นการถกภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี การอภิปรายราบรื่น หมวด1 ผู้นำการเมืองที่และระบบผู้แทนที่ดี เข้าสู่หมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ขณะเหลือสมาชิกอภิปรายอีก78 คน นัดถกหมวด 2 ต่อ ทั้งนี้การอภิปรายเมื่อวาน มีทั้งหมด 144 มาตรา มีสมาชิกแสดงเจตจำนง 129 คน แบ่งเป็นประธานกรรมาธิการ 13 คณะ และสมาชิก สปช. 116 คน คาดว่า จะใช้เวลาอภิปรายถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย.

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ร่วมอภิปรายร่างฯรธน.วันที่2

โดยประเด็นอภิปรายที่น่าสนใจ อาทิ

-ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ต้องสังกัดพรรคหรือกลุ่มการเมือง เปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองมีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ได้ แต่บุคคลใดที่จะคิดตั้งกลุ่มการเมืองเมื่อส่งคนลงเลือกตั้งต้องพิจารณาให้ดี ว่าจะมีผู้ที่สนับสนุน อย่างน้อยในหลักแสนคนขึ้นไป

-ประเด็นระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมมาใช้ที่มุ่งให้เกิดรัฐบาลผสม เพราะที่ผ่านมารัฐบาลมีเสียงข้างมากเกินครึ่ง ดังนั้น การออกแบบใหม่ดังกล่าวเพื่อให้รัฐบาลได้รับฟังเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแท้จริง ไม่ใช่ให้พรรคร่วมรัฐบาลเป็นเพียงไม้ประดับ เพราะหากไม่รับฟัง รัฐบาลอาจถูกล้มได้ ด้วยกระบวนการยื่นญัตติขออภิปรายไม่ไว้วางใจ

-ที่มาของ ส.ว. 200 คน กำหนดให้มีที่มาจากการเลือกของประชาชนใน 77 จังหวัด ,มาจากการสรรหาและเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพ เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มเข้ามาในสภา เพื่อไม่ให้กลับไปทะเลาะกันอีก

-การให้สิทธิพลเมืองในการร่วมตรวจสอบรัฐบาล, กรณีรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการการหยั่งเสียงที่ต้อง คำนึงสัดส่วนระหว่างเพศหญิง หรือเพศชายในการส่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 การส่งเสริมสัดส่วนระหว่างเพศ

-กรณีรัฐธรรมนูญกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจเหนือฝ่ายนิติบัญญัติ มาตรา 182 กำหนดให้นายกฯ แถลงต่อสภา ว่า พ.ร.บ.มีความสำคัญเป็นนโยบายของรัฐบาล และถ้าสภาไม่เสนอญัตติของอภิปรายไม่ไว้วางใจภายใน 48 ชั่วโมง จะถือว่า สภาให้ความเห็นชอบ หรือถ้าหาก สภาฯ ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ และรัฐบาลชนะ หมายความว่า ฝ่ายค้านที่ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแพ้ ให้ถือว่า สภาฯ แห่งนี้ ให้ความเห็นชอบ ถ้ารัฐบาลเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมจะทำอย่างไร

-เลือกคนนอกเข้ามาเป็นนายกฯ และนายกฯ เลือกคนนอกมาเป็นรัฐมนตรี เพราะรัฐมนตรีห้ามเป็น ส.ส. แสดงให้เห็นว่าผู้ที่เข้ามาใช้อำนาจบริหารไม่ได้เกี่ยวข้องหรือยึดโยงกับ ประชาชนเลย อ้างได้อย่างเดียวว่า ส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนจากประชาชนเป็นคนเลือกนายกฯ ซึ่งตัวตรงจริงๆ ของนายกฯ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนแม้แต่น้อย และหนักไปกว่านั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้องได้รับคำรับรองจากนายกฯ เท่ากับนายกฯ เท่ากับว่าฝ่ายที่ไม่ได้มาจากประชาชนเป็นฝ่ายที่มีอำนาจสูงสุด โดยเจตนารมณ์ในการยกร่างรัฐธรรมนูญครั้งเพื่อให้พลเมืองเป็นใหญ่ แต่การให้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากประชาชนจะขัดแย้งกันเอง แต่ถ้ามีความจำเป็นตนก็มีทางออกว่าให้เขียนในบทเฉพาะกาลว่า ต้องเลือก ส.ส.เป็นนายกรัฐมนตรี

-กมธ.พลังงาน ค้าน ม.193 กำหนดหนังสือสัญญากว้างไป ส่อก่อปัญหาเข้าสภาฯ พิจารณาจำนวนมาก ล่าช้า กระทบบทบาทชาติ แถมเสี่ยงเผยความลับด้านเขตแดน จี้ ควรแก้ไข ด้าน กมธ.สังคม แนะ แก้ปรับการตั้งข้าราชการ โดยคณะกรรมการ หวั่น มีปัญหาบังคับบัญชา ลดอำนาจรัฐ

-ด้าน กมธ.ศก. ติงนิยามใหม่ "เงินแผ่นดิน" ปิดตายใช้เงินช่วงฉุกเฉิน หนุนงบประมาณ 2 ขา แต่ห่วงขัด พ.ร.บ. เก็บภาษี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้