วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"กำจร" ชี้ผลสอบโรงแรมฉาวมีมูลทุจริต

ชงเลิกจ้างเลขาฯ สกสค.พร้อมฟันอาญา “ณรงค์” ตั้งรักษาการ 3 องค์กร

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มูลค่า 360 ล้านบาท เปิดเผยว่า ผลการสืบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาการทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ สรุปแล้วว่ามีมูล พบว่ามีการดำเนินการที่ส่อไปในทางทุจริต โดยมีการก่อสร้างนานถึง 3 ปี แต่มีเสาขึ้นในพื้นที่เพียง 3 ต้น มีการแก้ไขแบบและขยายเวลาก่อสร้างทำให้ผิดสัญญาจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ ส่วนข้อมูลความเสียหายเท่าใดนั้น สกสค.ไม่ได้รายงานให้คณะกรรมการ สืบข้อเท็จจริงทราบ ซึ่งตนจะส่งข้อมูลดังกล่าวให้ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานบอร์ด สกสค.พิจารณา รวมทั้งเสนอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยเลขาธิการ สกสค.ด้วย อย่างไรก็ตามไม่แน่ใจว่าทำได้หรือไม่ เพราะไม่ได้เป็นข้าราชการ แต่อีกแนวทางหนึ่งที่ทำได้คือยกเลิกสัญญาจ้าง และให้ดำเนินคดีอาญา

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ตนจะเข้าไปดูว่ามีเรื่องใดที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ รวมถึงปรับแก้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สกสค. คณะกรรมการโครงการการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และคณะกรรมการองค์การค้าของคุรุสภา คาดว่าจะมีการนัดประชุมบอร์ดเพื่อแก้ปัญหาของทั้ง 3 หน่วยงานในสัปดาห์หน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เย็นวันเดียวกัน พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 ลงวันที่ 16 เม.ย. ลงนามใน คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สร.602/2558 มอบหมาย ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ นายกมล ศิริบรรณ รองปลัด ศธ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการ สกสค. และนายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้าฯ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง.

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 22 เม.ย. 2558 00:35 22 เม.ย. 2558 00:40 ไทยรัฐ