วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ณรงค์' ตั้ง ขรก.รักษาการ เลขาฯ คุรุสภา-สกสค.-ผอ.องค์การค้าฯ

'ณรงค์' ตั้ง ขรก.รักษาการ เลขาฯ คุรุสภา-สกสค.-ผอ.องค์การค้าฯ

  • Share:

"ณรงค์" ลงนามคำสั่ง แต่งตั้ง ขรก.กระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ สกสค. และผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. มีรายงานว่า พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และองค์การค้าของ สกสค. รวมทั้งการดำเนินงานของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการ สกสค. และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 จึงมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับเดียวกัน ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งต่างๆ ไปพลางก่อน คือ นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการ สกสค. และนายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้