วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อธิบดีกรมการปกครอง' สั่งทุกจังหวัดเข้ม ป้องกันสวมบัตร ปชช.

อธิบดีกรมการปกครองส่ังการปลัดจังหวัดและ นอภ. เข้มงวดกวดขันการทุจริตสวมทำบัตร ปชช. และการทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร พบ จนท.ทุจริตลงโทษสถานหนัก พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมตรวจสอบการทำทะเบียนราษฎรทุกวัน...

นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ว่า ได้ทำหนังสือถึงปลัดจังหวัดและนายอำเภอทุกจังหวัด ให้เข้มงวดกวดขัน จากการที่ช่วงนี้ปรากฏข่าวสารเรื่องการสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน และการกระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร และกฎหมายคนเข้าเมืองในพื้นที่หลายจังหวัด ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และทำให้กรมการปกครองเสียหายอย่างมาก จึงขอให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอได้ดำเนินเข้มงวดกวดขัน ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานทางทะเบียนราษฎร และการออกบัตรประจำตัวประชาชนด้วย หากพบว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดด้วย ขอให้ลงโทษสถานหนัก ทั้งทางวินัยและอาญา ตามแนวทางที่กรมการปกครองได้สั่งการไปแล้วโดยเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ นายกฤษฎายังได้เปิดเผยถึงมาตรการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ว่า ขณะนี้ทางกรมการปกครองได้จัดทำโปรแกรมตรวจสอบการทำงานทุกวัน ในแต่ละวัน เมื่อปิดทำการเวลาราชการ ข้อมูลทุกอำเภอจะออนไลน์มารวมกันที่กรมการปกครอง มีผู้ตรวจราชการ 12 เขต และเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบว่า อำเภอใดมีการแจ้งเกิด ทำบัตรประจำตัวประชาชน และเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรเกินว่าปกติตามเกณฑ์ที่กำหนดตามพื่นที่ ก็จะรีบตรวจสอบทันที อย่างเช่น จดทะเบียนสมรสในช่วงปกติวันละ 50 คู่ต่อวัน อันนี้ก็ต้องไปตรวจดูว่ามีจริงหรือไม่ เพราะมันมากผิดปกติ

นายกฤษฎา เปิดเผยอีกว่า กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดที่เป็นช่องโหว่ของการทุจริตเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร ทางกรมการปกครองได้กำหนดให้นายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการอนุญาตโดยตรง ต้องใชบัตรประจำตัวของนายอำเภอเสียบดำเนินการอนุมัติควบคู่กันไปด้วย เพื่อป้องกันการทุจริต และในปี 2558 กรมการปกครองได้ขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลผ่านกระทรวงมหาดไทย มาปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎรท่ัวประเทศ ซึ่งทางรัฐบาลอนุมัติงบให้มาดำเนินการ 2,000 กว่าแห่ง สำหรับปี 2558 ดำเนินการได้ใน 455 แห่ง ต่อไปการแจ้งเกิดและเรื่องต่างๆ มีระบบเก็บเอกสารที่ประชาชนนำมายื่นจะสแกนเก็บข้อมูลไว้หมด เป็นมาตรการป้องกันเอกสารสูญหาย หรือทำลายจากการทุจริต

ทั้งนี้ เชื่อว่าการวางมาตรการดังกล่าว จะช่วยป้องกันการทุจริตปลอมแปลงเอกสารและการเพิ่มชื่อ สวมชื่อบุคคล และทำบัตรประจำตัวประชาชนปลอมได้เป็นอย่างดี.

อธิบดีกรมการปกครองส่ังการปลัดจังหวัดและ นอภ. เข้มงวดกวดขันการทุจริตสวมทำบัตร ปชช. และการทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร พบ จนท.ทุจริตลงโทษสถานหนัก พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมตรวจสอบการทำทะเบียนราษฎรทุกวัน... 21 เม.ย. 2558 16:43 21 เม.ย. 2558 18:33 ไทยรัฐ