วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปชช.ตบเท้าขึ้นทะเบียนงาช้างวันสุดท้าย ทั่วไทยคึกคัก

วันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียน แจ้งการครอบครองงาช้างตามพระราชบัญญัติ หลายพื้นที่ในต่างจังหวัด เต็มไปด้วยผู้คนที่ให้การตอบรับกันอย่างล้นหลาม...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 เม.ย. ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 อ.เมือง จ.สงขลา มีประชาชนจำนวนมากมาแจ้งการครอบครองงาช้างตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 แล้ว จำนวน 560 ราย เป็นงาช้างสมบูรณ์ 393 กิ่ง น้ำหนัก 1,491.3705 กิโลกรัม เป็นงาช้างท่อน 106 ท่อน น้ำหนัก 66.46 กิโลกรัม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง อาทิ เครื่องประดับ กรงนก มีด กริช ฯลฯ จำนวน 3,028 ชิ้น น้ำหนัก 660.5435 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ยังไม่มีผู้มาขออนุญาตค้างาช้างแต่อย่างใด

ด้านนายประยุร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ครอบครองงาช้าง ที่มีน้ำหนักรวมกันเกิน 1 กิโลกรัมขึ้นไป ได้ลงทะเบียนการครอบครอง ซึ่งในจังหวัดพังงา พบว่ามีผู้ขึ้นทะเบียนในวันนี้เป็นจำนวนมาก โดยมีการครอบครองงาช้างที่สมบูรณ์ จำนวนประมาณ 50 ราย นอกจากนี้ ยังมีการครอบครองเล็กๆ น้อยๆ แต่น้ำหนักรวมกันเกิน 1 กิโลกรัม อีกจำนวนหนึ่ง แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่มีการขึ้นทะเบียน หากมีผู้ใดครอบครองงาช้างที่มีน้ำหนักเกิน 1 กิโลกรัม สามารถนำมาขึ้นทะเบียนได้อีก ซึ่งอาจถูกปรับบ้าง แต่ถ้าหากมีไว้ในครอบครองอยู่ และไม่ยอมที่จะขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ก็ต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงต่อไป

ส่วนที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่รับแจ้งการครอบครองงาช้างระหว่างวันที่ 22 ม.ค.–21 เม.ย. 2558 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 ซึ่งรับผิดชอบ 3 จังหวัดอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ โดยนายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา พร้อมส่วนราชการบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ขึ้นทะเบียนการครอบครองงาช้างเป็นวันสุดท้าย ซึ่งมีพี่น้องประชาชน พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ สมาคม ห้างร้านบริษัท ทยอยไปแจ้งความจำนงขึ้นทะเบียนงาช้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมกว่า 1,000 ราย จำนวนงาช้างกว่า 1,000 กิ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง กว่า 14,000 ชิ้น น้ำหนักงาช้าง รวมมากกว่า 3 ตัน ซึ่งการขึ้นทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทุกคนต่างเห็นด้วยและสนับสนุนการดำเนินนโยบายนี้ เพราะจะได้ถูกต้อง ไม่มีปัญหาต่อไปอีก ซึ่งหลังจากนี้ไปก็จะเร่งดำเนินการตามนโยบายในการสุ่มตรวจ และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เช่นเดียวกับที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ซึ่งรับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี โดยตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. จนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่มาขอขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 3,467 ราย งาช้าง 196,831 ชิ้น น้ำหนักรวม 3,234 กิโลกรัม งาสมบูรณ์ 1,661 กิ่ง น้ำหนัก 6,571 กิโลกรัม งาท่อนจำนวน 60 ท่อน น้ำหนัก 134 กิโลกรัม ขณะที่ นายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เปิดเผยว่า สำหรับการขอขึ้นทะเบียนงาช้าง มีผู้ที่มาขอขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงต่ำกว่าเป้าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่า ให้ผู้ที่ครอบครองงาช้าง หรือครอบครองเพื่อจำหน่าย เร่งดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งกรมอุทยานฯ ได้เปิดให้ประชาชน ผู้ประกอบการที่มีงาช้างบ้านในครอบครอง รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน องค์กร สมาคม มูลนิธิ วัด และศาสนสถานต่างๆ มาแจ้งการครอบครองต่อกรมอุทยานฯ ภายใน 90 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาแจ้งการครอบครองในวันอังคาร 21 เม.ย.นี้ จึงขอแจ้งเตือนไปยังผู้ที่มีงาช้างบ้านในครอบครอง ให้มาแจ้งการครอบครองภายในระยะเวลาที่กำหนด หากฝ่าฝืน ไม่แจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ มีโทษปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท สำหรับร้านค้างาช้างมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 ล้านบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

วันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนแจ้งการครอบครองงาช้างตามพระราชบัญญัติ หลายพื้นที่ในต่างจังหวัด เต็มไปด้วยผู้คนที่ให้การตอบรับกันอย่างล้นหลาม... 21 เม.ย. 2558 16:22 21 เม.ย. 2558 17:46 ไทยรัฐ


advertisement