วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขรก.บำนาญ เฮ! 23 เม.ย. ได้รับค่าครองชีพอัตราใหม่ 4%

23 เม.ย.นี้ กรมบัญชีกลาง โอนเงินค่าครองชีพอัตราใหม่ที่เพิ่มขึ้น 4% ให้ผู้รับบำนาญทุกคน 5 แสนกว่าคน พร้อมเงินตกเบิก 4% อีก 4 เดือน…

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้คำนวณบำนาญที่จะได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ (ช.ค.บ.) เพิ่มขึ้นอีก 4% เสร็จครบทุกส่วนราชการ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่านมา ได้โอนเงินให้ธนาคารต่างๆ ดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับบำนาญโดยตรง หลังจากพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557

ทั้งนี้ ผู้รับบำนาญที่จะได้รับเงินเพิ่มในครั้งนี้ มีจำนวน 545,824 คน โดยเป็นเงินตกเบิก 4% รวม 4 เดือน (ธ.ค.57-มี.ค.58) จำนวน 1,729 ล้านบาท บวกกับบำนาญอัตราใหม่เดือนละ 11,684 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่จะต้องจ่ายในเดือน เม.ย.นี้ ทั้งสิ้น 13,413 ล้านบาท

“ผู้รับบำนาญ นอกจากได้รับเงินบำนาญของเดือน เม.ย.ในอัตราใหม่ ที่เพิ่ม 4% แล้ว จะได้รับเงินตกเบิกส่วนเพิ่ม 4% อีก 4 เดือน ซึ่งโอนเงินทั้งเงินบำนาญและเงินตกเบิกเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้รับบำนาญทุกคนในวันที่ 23 เม.ย.นี้ หวังว่าการปรับเพิ่มเงินดังกล่าวให้กับผู้รับบำนาญ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการครองชีพกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้ระดับหนึ่ง"

23 เม.ย.นี้ กรมบัญชีกลาง โอนเงินค่าครองชีพอัตราใหม่ที่เพิ่มขึ้น 4% ให้ผู้รับบำนาญทุกคน 5 แสนกว่าคน พร้อมเงินตกเบิก 4% อีก 4 เดือน… 21 เม.ย. 2558 15:37 21 เม.ย. 2558 16:09 ไทยรัฐ