วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สศช. ชี้ 4 เครื่องยนต์ศก.ดีขึ้น เชื่อดันจีดีพีปี 58 โตตามเป้า 3.5-4.5%

สศช.เชื่อเครื่องยนต์เศรษฐกิจทั้ง 4 ปรับตัวดีขึ้น การเมืองมีเสถียรภาพ คาด ทำให้ ศก.ปีนี้ โตตามเป้า 3.5-4.5% ยอมรับราคาพืชผลเกษตรยังตกต่ำ การส่งออกซบเซา ต้องติดตามใกล้ชิด แนะปรับปรุงโครงสร้างสินค้าอุตฯ สร้างมูลค่าเพิ่ม...

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงผลงานรอบ 6 เดือน (12 ก.ย.57-12 มี.ค.58) โดยระบุว่า เห็นภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจาก GDP ที่ติดลบร้อยละ 0.5 ในไตรมาสแรกปี 57 ซึ่งภายหลังจากการวางนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือน เช่น เร่งรัดเบิกจ่ายเงินที่ค้างจากโครงการรับจำนำข้าว การกระตุ้นความเชื่อมั่นภาคเอกชนและนักท่องเที่ยว ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และความเชื่อมั่นการลงทุนภาครัฐ ส่งผลให้เศรษฐกิจปรับดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2557 ต่อเนื่องจนถึงไตรมาสแรกปี 2558 โดยคาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 3 เนื่องจากการฟื้นตัวของเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยทั้ง 4 เครื่องยนต์ปรับดีขึ้น

ส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดนั้น เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจช่วง 2 เดือนแรกปี 2558 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า และขยายตัวเร่งขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว การผลิตภาคอุตสาหกรรม การลงทุนภาครัฐซึ่งคาดว่าจะเริ่มกลับมาขยายครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวต่อเนื่อง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวช้าลดลง และกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 23 เดือน ในอัตราร้อยละ 3.8 ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นผลจากโครงการรถคันแรกเริ่มลง ทำให้เห็นความต้องการซื้อจริงในอุตสาหกรรมรถยนต์ถือว่ากำลังเข้าสู่ภาวะปกติ

ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวสูงและเร่งขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ส่งผลให้ยอดนักท่องเที่ยว 2 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 22.5 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 71.9 สูงที่สุดในรอบ 23 เดือน ขณะที่สถานการณ์ด้านราคาสินค้าในด้านการใช้จ่าย ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 20 เดือน การลงทุนภาครัฐปรับตัวดีขึ้นตามความคืบหน้าการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 123.2 และ 104.8 ตามลำดับ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558

“แต่ยอมรับว่า ราคาพืชผลการเกษตรที่ตกต่ำเป็นอุปสรรคต่อการบริโภคในประเทศและภาคการส่งออก ที่ซบเซา ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ดังนั้น สศช.จะติดตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด พร้อมมองว่าสินค้าไทยจำเป็นต้องกลับมาปรับปรุงโครงสร้างสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการส่งออก และในระยะยาวจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรและการศึกษาให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ”

ส่วนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดย 2 เดือนแรกของปี 2558 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -0.5 และเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 1.6 การว่างงานอยู่ในระดับต่ำเฉลี่ย 2 เดือนแรกของไตรมาสแรก อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 6,015 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นผลจากดุลการค้าและดุลบริการที่เกินดุล ตามรายรับจากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนก.พ.58 อยู่ที่ 5.72 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.83 ต่อ GDP

อย่างไรก็ตาม สศช. ประเมินว่าปัจจัยที่ส่งผลทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นนั้น การเมืองจะต้องมีเสถียรภาพ และหากการส่งออกกลับมาดีขึ้นได้ เชื่อว่า GDP ปี 2558 จะเป็นไปตามเป้าที่ร้อยละ 3.5-4.5 อย่างไรก็ดี ต้องรอการแถลงประมาณการเศรษฐกิจอีกครั้งในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นี้

สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยเป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตกของภูมิภาค สร้างทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยงไทยกับโลกตะวันตก ลดระยะเวลาและประหยัดต้นทุนการขนส่งสินค้า เป็นโอกาสในการขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับพื้นที่ อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยโครงการทวายระยะแรก คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2558 เป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศ สร้างภาพลักษณ์โครงการที่เป็นสากล และวางรากฐานสู่การพัฒนาโครงการระยะสมบูรณ์ที่มีความยั่งยืน

ทั้งนี้ ปัจจุบัน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สศช.อยู่ระหว่างการศึกษาจัดทำแผนแม่บทโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.58 โดยประสานข้อมูลผลการศึกษาและความเห็นจากประเทศญี่ปุ่นทั้งในด้านการวางแผน แม่บทโครงการ และการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

สศช.เชื่อเครื่องยนต์เศรษฐกิจทั้ง 4 ปรับตัวดีขึ้น การเมืองมีเสถียรภาพ คาด ทำให้ ศก.ปีนี้ โตตามเป้า 3.5-4.5% ยอมรับราคาพืชผลเกษตรยังตกต่ำ การส่งออกซบเซา ต้องติดตามใกล้ชิด แนะปรับปรุงโครงสร้างสินค้าอุตฯ สร้างมูลค่าเพิ่ม... 21 เม.ย. 2558 13:34 21 เม.ย. 2558 14:18 ไทยรัฐ