วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มกอช.....เชื่อมต่อเศรษฐกิจดิจิตอล

มกอช.....เชื่อมต่อเศรษฐกิจดิจิตอล

โดย ดอกสะแบง
22 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เร่งพัฒนาระบบ ใบรับรองสุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไทยเซอร์ลิส (Thaicertlist) ให้เป็นระบบที่มีความเชี่ยวชาญ (Expert System) และ เป็นศูนย์กลางใบรับรองสุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสินค้าเกษตร...

เพื่อ....เชื่อมโยงเข้าระบบ TRACES ของสหภาพยุโรป หรืออียู (EU) และ ขยายผลการเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว ซึ่งจะอำนวยความสะดวกทางการค้า การส่งออก และนำเข้าสินค้าเกษตร รวมทั้งลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี....

คุณคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการ มกอช.บอกว่า...การพัฒนาระบบใบรับรองสุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส์ นี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์และกรมประมงอย่างมีศักยภาพ....เพื่อป้องกันการปลอมแปลงใบรับรอง

ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับและการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตร พร้อมทั้งเพิ่มความคล่องตัวทางการค้าระหว่างประเทศให้สะดวกยิ่งขึ้น...

นอกจากนั้น...มกอช.ยังมีแผนเร่งพัฒนาระบบสังคมเตือนภัยด้านอาหาร (ACFS Early Warning Society) ออนไลน์ โดยจะเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหารจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ความปลอดภัยอาหาร การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และโรคระบาดสัตว์

.....ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเข้าสู่ระบบแอพพลิเคชันสังคมเตือนภัยด้านอาหาร แล้วแจ้งข่าวสารให้เกษตรกร ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก ให้ทราบผ่านทางสมาร์ทโฟน โดยจะเปิดใช้แอพพลิเคชันนี้ในช่วงปลายปี 2558...

“.......ปัจจุบัน มกอช.มีสมาชิกเครือข่ายแจ้งเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร รวมถึงอาหารสัตว์รวมแล้วกว่า 3,000 ราย มีทั้งผู้ประกอบการผลิตอาหาร ผู้ผลิตอาหารสัตว์ เกษตรกร นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งได้มีการแจ้งเตือนภัยฯให้สมาชิกทราบ ผ่านทางอีเมลอย่างต่อเนื่อง ทุกวันอยู่แล้ว...”

....กับการเปิด การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบแอพพลิเคชันนั่นถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยของการเตรียมความพร้อม การเข้าสู่สังคมโลกและ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกทางหนึ่งด้วย...รอง เลขาฯ มกอช. ทิ้งท้ายไว้อย่างนั้น...!!

ดอกสะแบง

คุณอาจสนใจข่าวนี้