วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เรื่องแปลกๆในร่าง รธน.

เรื่องแปลกๆในร่าง รธน.

  • Share:

คอการเมืองส่วนใหญ่ฟันธงว่าร่างรัฐธรรมนูญต้องผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติแน่ แม้จะเปิดอภิปรายเข้มข้นถึง 7 วัน 7 คืน เพราะ สปช.กับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอยู่ในเรือแป๊ะลำเดียวกัน ถ้าเรือล่มก็ต้องจมน้ำด้วยกัน แต่ถ้าผ่าน สปช. 60 คน หรือกึ่งหนึ่งจะได้สืบทอดอำนาจต่ออีกหลายปี ในฐานะสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

แต่เชื่อว่าการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นไปด้วยความจริงจังไม่ใช่แค่เป็นพิธีกรรม อย่างน้อยที่สุด ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองก็ต้องจริงจังในหลายประเด็นรวมทั้งระบบการเลือกตั้ง ส.ส.แบบสัดส่วนผสมที่ไม่ต้องการให้ได้รัฐบาลที่เข้มแข็งแต่ต้องการ รัฐบาลผสมหลายพรรค ที่เคยอ่อนแอและเลวร้ายในอดีต

ประเทศประชาธิปไตยระบบรัฐสภาทั่วโลก ล้วนมุ่งหวังจะมีรัฐบาลที่เข้มแข็ง เป็นพรรคเดียวยิ่งดี แต่ถ้าจำเป็นต้องผสมก็ไม่ควรเกิน 2–3 พรรค เพื่อให้รัฐบาล มีเสถียรภาพบริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยเคยมีรัฐบาลผสมหลายพรรคที่เรียกว่ารัฐบาลร้อยพ่อพันแม่ เป็นรัฐบาลที่ล้มลุก คลุกคลาน ไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศอย่างต่อเนื่อง

อีกประเด็นหนึ่งซึ่ง ศ.ดร.สมบัติถือว่าเป็นอันตรายคือให้อำนาจนายกรัฐมนตรีเสนอร่าง พ.ร.บ.และบังคับให้ ส.ส.เข้าชื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ภายใน 48 ชั่วโมง ถ้า ส.ส.ไม่ยื่นญัตติให้ถือว่าร่าง พ.ร.บ.นั้นผ่านความเห็นชอบของสภา อันตรายถ้านายกฯเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้พรรคพวก และ ส.ส.ไม่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถือว่าร่างนั้นผ่านสภา

พูดถึงนายกรัฐมนตรี นอกจาก “คนนอก” จะเป็นได้แล้ว ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ยังตัดขาดนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีออกจากสภาผู้แทนราษฎร โดยห้ามเป็น ส.ส. ทั้งๆที่นายกรัฐมนตรีมาจากเสียงข้างมากของ ส.ส. บริหารประเทศอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนของ ส.ส. แต่กลับถูกแบ่งแยกให้เป็นคนละพรรค สวนทางกับระบบรัฐสภา ซ้ำยังให้อำนาจนายกฯมากกว่าปกติ

ตัวอย่างที่ชัดเจนอีกอย่างคือ ให้นายกรัฐมนตรีเสนอขอความไว้วางใจ จากสภาผู้แทนราษฎร ประธานสภาต้องให้พิจารณาลงมติภายใน 7 วัน ถ้านายกรัฐมนตรีได้คะแนนเสียงไว้วางใจน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ ส.ส.ทั้งหมด นายกรัฐมนตรีมีอำนาจกราบบังคมทูลให้ทรงยุบสภาได้ ทำให้ ส.ส.ทั้งสภา 450 คน พ้นจากตำแหน่ง ทั้งๆที่ชนะในการลงมติถือว่าแปลกดี

ที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งก็คือ นายกรัฐมนตรีซึ่งอาจเป็น “คนนอก” ไม่เคยผ่านการเลือกตั้งใดๆ ไม่เคยไหว้ขอเสียงและการสนับสนุนจากชาวบ้าน ไม่เคยให้สัญญาต่อประชาชนว่าจะบริหารบ้านเมืองอย่างไร? และทั้งๆที่แพ้มติในสภา แต่กลับมีอำนาจ “ถอดถอน” ส.ส.ทั้งสภา อดีต ส.ส. 450 คน ต้องกลับไปไหว้ขอเสียงประชาชนใหม่ แต่นายกฯนั่งเฉยอยู่ในทำเนียบรัฐบาล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้