วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แก้กฎหมายบังคับผู้โดยสารใส่ชูชีพ

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมกำลังแก้กฎหมายและเตรียมออกประกาศบังคับให้ผู้โดยสารที่ใช้เรือสาธารณะในทะเล รวมถึงเรือหางยาวในแม่น้ำ ต้องสวมเสื้อชูชีพขณะโดยสารทุกครั้ง ตลอดการเดินทาง ไม่เช่นนั้นจะไม่อนุญาตให้ออกเดินเรือ รวมถึงมีบทลงโทษแก่ผู้ประกอบการ ส่วนเรือโดยสารอื่น เช่น เรือด่วนคลองแสนแสบ เรือด่วนเจ้าพระยา เรือภัตตาคารล่องแม่น้ำ ไม่บังคับให้ใส่ แต่ในเรือจะต้องมีอุปกรณ์ชูชีพ เช่น แผ่นโฟมลอยน้ำ หรือเสื้อชูชีพจัดไว้ให้ผู้โดยสารอย่างเพียงพอ

“ก่อนหน้านี้ การใส่เสื้อชูชีพเป็นเพียงการขอความร่วมมือกับผู้โดยสาร แต่หลังจากนี้ต้องบังคับและกำหนดบทลงโทษจริงจังออกมา เพราะระยะการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งในแม่น้ำและทะเล ดังนั้น กรมกำลังเร่งปรับปรุงกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ พระราช-บัญญัติ (พ.ร.บ.) การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.2481 พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522 ให้เสร็จในปีนี้ และออกกฎหมายลูกมาบังคับใช้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร เพราะที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุทางเรือบ่อยครั้ง”

นอกจากนี้ กรมได้พิจารณาเพิ่มความเข้มงวด การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยในเรือโดยสารอื่นๆ เช่น เรือขนาด 60 ตันขึ้นไป ต้องติดเครื่องสูบน้ำแบบใช้น้ำมัน เพื่อสูบน้ำออกจากเรือ หรือสูบน้ำทะเลมาดับไฟ รวมถึงการตรวจเข้มไม่ให้บรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด การออกใบอนุญาตให้ใช้เรือ หรือผู้ควบคุมเรือ ต้องมีประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือที่ถูกต้อง และจะมีการเฝ้าระวังจากศูนย์ควบคุมการจราจร และความปลอดภัยทางทะเล และการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนจัดโครงการเสื้อชูชีพเก่าแลกเสื้อชูชีพใหม่.

กรมกำลังแก้กฎหมายและเตรียมออกประกาศบังคับให้ผู้โดยสารที่ใช้เรือสาธารณะในทะเล รวมถึงเรือหางยาวในแม่น้ำ ต้องสวมเสื้อชูชีพขณะโดยสารทุกครั้ง ตลอดการเดินทาง ไม่เช่นนั้นจะไม่อนุญาตให้ออกเดินเรือ รวมถึงมีบทลงโทษแก่ผู้ประกอบการ 21 เม.ย. 2558 01:27 21 เม.ย. 2558 01:27 ไทยรัฐ