วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุม ครม.ให้ ความเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอผลการดำเนินการโครงการพุทธอุทยานโลกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา เป็นโครงการรัฐบาล จากการที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิพุทธอุทยานโลก ได้ทำบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งพุทธอุทยานโลกขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกเขาอีโต้ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 68 ไร่ นอกจากนี้ จ.ปราจีนบุรี ได้จัดสร้าง “พระพุทธโลกวิทู มหามุนีนารถ” โดยสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ ได้พระราชทานนามว่า “พระพุทธ ทวารวดีศรีปราจีน สิรินธรโลกนาถ”.

เป็นโครงการรัฐบาล จากการที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิพุทธอุทยานโลก ได้ทำบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งพุทธอุทยานโลกขึ้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกเขาอีโต้ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 68 ไร่ 21 เม.ย. 2558 00:10 24 เม.ย. 2558 18:28 ไทยรัฐ