วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสมา 1 ยันโยกบิ๊กศธ.ไม่เกี่ยวทุจริต

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่กระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังเดินทางเข้ารับตำแหน่งว่า ยอมรับว่าหนักใจและเป็นภาระที่หนักมาก ทั้งการปฏิรูปการศึกษา และเรื่องทุจริตที่เกิดขึ้น จึงต้องอาศัยทั้ง 3 องค์กรหลัก คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับนโยบายหลักที่วางแนวทางไว้เบื้องต้น คือต้องการให้คนไทยมีคุณภาพการศึกษาที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน ตนจะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูป

ขณะที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร ศธ.ครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับ 100 รายชื่อข้าราชการที่ทุจริต แต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมไม่มีเหตุผลอื่นที่ไม่ดี ทุกคนที่โยกย้ายมีคุณภาพทั้งสิ้น โดย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภา การศึกษา (สกศ.) รศ.ดร.พินิต รตะนานุกุล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ก็เคยอยู่หน่วยงานนั้นๆมาก่อน ส่วนที่มองว่าดึง รศ.นพ.กำจรมาเป็นปลัด ศธ. เพื่อสะสางปัญหาของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นมันเกี่ยวโยงกันทั้งหมด

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า งานแรกที่จะเร่งดำเนินการคือ สานต่อ และผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา เช่น พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คุมเข้มเรื่องคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง.

ยอมรับว่าหนักใจและเป็นภาระที่หนักมาก ทั้งการปฏิรูปการศึกษา และเรื่องทุจริตที่เกิดขึ้น จึงต้องอาศัยทั้ง 3 องค์กรหลัก คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการ 21 เม.ย. 2558 00:06 21 เม.ย. 2558 00:06 ไทยรัฐ