วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับช่วยจ้างเหมา พส.

นายอนุสันต์ เทียนทอง ผู้ตรวจราชการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิด เผยกรณีตัวแทนพนักงานจ้างเหมาศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนผ่านนายกรัฐมนตรีให้ช่วยเหลือเนื่องจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ไม่ต่อสัญญาพนักงานจ้างเหมาของศูนย์ใน 28 เขต กว่า 200 คน ซึ่งมี หน้าที่ดูแลคนชราและผู้ป่วยในชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพฯ ที่จะหมดสัญญาในเดือน พ.ค.นี้ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนว่า การปรับโครงสร้างใหม่ของ พม. จำเป็นต้องเกลี่ยอัตราตำแหน่งต่างๆ และมีการปรับลดพนักงานบางส่วน ซึ่ง พม.ได้ชี้แจงให้พนักงานทราบแล้ว และจะดูแลพนักงานที่ไม่ได้รับการต่อสัญญา โดยได้ประสานกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อจัดหาแหล่งงานที่มีความเหมาะสมให้กับพนักงานดังกล่าวได้ประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูตนเองต่อไป.

การปรับโครงสร้างใหม่ของ พม. จำเป็นต้องเกลี่ยอัตราตำแหน่งต่างๆ และมีการปรับลดพนักงานบางส่วน ซึ่ง พม.ได้ชี้แจงให้พนักงานทราบแล้ว และจะดูแลพนักงานที่ไม่ได้รับการต่อสัญญา ... 21 เม.ย. 2558 00:03 21 เม.ย. 2558 00:04 ไทยรัฐ