วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สาวงามเมืองอุดรฯ ครองตำแหน่งกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ปี 2558

สาวงามเมืองอุดรฯ ครองตำแหน่งกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ปี 2558 โดยผู้ได้รับรางวัลจะทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ความเป็นไทย

วันที่ 20 เม.ย. เวลา 20.00 น. ที่ ท้องสนามหลวง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดการประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2558 รอบตัดสิน ภายในงาน ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งสาวงามผู้ได้รับรางวัลจะทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ความเป็นไทย และการดำเนินงานต่างๆ ของกระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับในปีนี้ ผู้คว้ามงกุฎ “กุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2558 ” ได้แก่ น.ส.กชพรรณ ไพฑูรย์ หมายเลข 23 จ.อุดรธานี ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ ซึ่งครองใจกรรมการ และผู้ชมรอบบริเวณเวทีการประกวด รวมทั้งยังคว้ารางวัลส่งเสริมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยดีเด่น ไปครองอีกด้วย ขณะที่รางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.นภัสร์นันท์ บรรเจิดศิลป์ หมายเลข 32 จ.พิจิตร ได้รับมงกุฎ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ และรางวัลรองอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.เรวดี น้อยช่อ หมายเลข 46 จ.ระนอง ได้รับ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ รวมทั้งยังคว้ารางวัลกุลสตรีมารยาทงามมาครองอีกตำแหน่ง

ขณะที่รางวัลเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยดีเด่น ได้แก่ น.ส.บงกช อิ่นคำ จาก จ.เชียงราย สำหรับการประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ วธ. ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครคัดสรรสาวงามประจำท้องถิ่น จังหวัดละ 1 คน เพื่อส่งเข้าประกวด รวม 77 คน โดยมีแนวคิดที่ต้องการให้การประกวดสาวงามครั้งนี้ เป็นดั่งสัญลักษณ์ของการจัดงานเฉลิมฉลองวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ขณะที่สาวงามผู้เข้าประกวดทุกคน จะทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมสร้างภาพลักษณ์ประจำท้องถิ่นของตนเองด้วย.

สาวงามเมืองอุดรฯ ครองตำแหน่งกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ปี 2558 โดยผู้ได้รับรางวัลจะทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ความเป็นไทย ... 20 เม.ย. 2558 22:19 21 เม.ย. 2558 03:15 ไทยรัฐ