วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


พรานทะเล สอนเด็กฉลาดเลือกขนม

เมื่อเด็กและขนมเป็นของคู่กันขาดไม่ได้ องค์การอนามัยโลกจึงให้ความสำคัญและรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้คนทั่วโลกตระหนักถึงพฤติกรรมการกินขนมของเด็กที่เหมาะสม จากการติดตามของกรมอนามัยของไทย พบว่า มีขนมคุณภาพต่ำไม่ได้มาตรฐานวางขายเกลื่อนกลาดทั่วไป เมื่อเด็กบริโภคเข้าไปอาจเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และถ้ากินอย่างต่อเนื่อง จะเป็นพิษสะสมต่อระบบประสาทและสติปัญญาได้ เพื่อร่วมรณรงค์ให้เด็กไทยเลิกบริโภคขนมมีพิษ บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) โดย อนุรัตน์ โค้วคาสัย ซีอีโอ จึงได้จัดกิจกรรม “5 บาท ฉลาดเลือกขนม” ขึ้นตามหน้าโรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศ

ซีอีโอพรานทะเลเปิดเผยว่า จากการสำรวจตลาดของพรานทะเล พบว่า ปัจจุบันขนมกรุบกรอบ หรือผลไม้ดอง ซึ่งมีสีสันฉูดฉาด วางจำหน่ายตามร้านของชำ รถเข็นและร้านค้าในแหล่งชุมชน หมู่บ้าน บางชนิดยังมีคุณภาพต่ำ และบรรจุหีบห่อไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีฉลากกำกับ ไม่มีวันหมดอายุ และไม่มีราย ละเอียดของผู้ผลิตและการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยา (อย.)

ดังนั้นพรานทะเล ในฐานะผู้ผลิตขนมขบเคี้ยว “นิจิ” จึงอยากให้สังคมตระหนักถึงอันตรายและพิษภัยของขนมที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือขนมเป็นพิษ เพราะในต่างประเทศให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัว และเป็นสิทธิที่เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อสุขอนามัยที่ดี อย่างในประเทศญี่ปุ่น พฤติกรรมของคนญี่ปุ่นชอบกินขนมมาก แต่กลับมีสุขภาพดี เนื่องจากคนญี่ปุ่นชอบกินปลานั่นเอง เราจึงจัดกิจกรรม “5 บาท ฉลาดเลือกขนม” ขึ้นตามหน้าโรงเรียนและสถานที่สาธารณะต่างๆทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เด็กๆ และพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการเลือกซื้อขนมขบเคี้ยว เช่น ควรเลือกขนมที่เป็นแหล่งพลังงาน มีโปรตีนจากปลาแท้ ที่มีโปรตีนให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ มีฉลากแสดงรายละเอียดผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตชัดเจน เป็นต้น นอกจากนี้ต้องฝึกให้เด็กรู้จักคุณค่าของเงิน รู้จักการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย.

เมื่อเด็กและขนมเป็นของคู่กันขาดไม่ได้ องค์การอนามัยโลกจึงให้ความสำคัญและรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้คนทั่วโลกตระหนักถึงพฤติกรรมการกินขนมของเด็กที่เหมาะสม... 20 เม.ย. 2558 14:19 20 เม.ย. 2558 14:21 ไทยรัฐ