วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ออกกำลังประจำ ช่วยให้ “เตะปี๊บ” ดัง

การศึกษาจากกลุ่มผู้ชายสูงอายุชาว อเมริกันที่อ้วนเกินไป ส่อว่าผู้ที่ออกกำลังมากๆ จะไม่ค่อยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปได้ตามปกติ

ผู้รายงานผลการศึกษาให้ความเห็นว่าผลที่ปรากฏช่วยสนับสนุนความเห็นกันว่า สักวันหนึ่งหมอคงจะต้องสั่งให้คนไข้โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ รักษาโรคด้วยการออกกำลังเข้าบ้างเป็นแน่

นักวิจัยของสถาบันโรคมะเร็งในนครลอสแอนเจลิส ได้ศึกษาถึงความเกี่ยวพันของการออกกำลังกับสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายอายุเฉลี่ย 62 ปี ที่มีสุขภาพปกติ จำนวน 295 คน ล้วนแต่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนเกินทั้งสิ้น มีอยู่ 1 ใน 3 ที่มีประวัติเคยมีอาการยอกอกหรือหัวใจวายมาก่อน และเกือบเศษ 3ส่วน 4 เคยติดบุหรี่ด้วย

อย่างไรก็ดี นักวิจัยยอมรับว่า การศึกษานี้ยังมีขนาดเล็กอยู่ จึงยังไม่อาจจะพิสูจน์ได้ว่าผู้ชายจะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศขึ้นจากการออกกำลังได้หรือไม่.

การศึกษาจากกลุ่มผู้ชายสูงอายุชาว อเมริกันที่อ้วนเกินไป ส่อว่าผู้ที่ออกกำลังมากๆ จะไม่ค่อยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปได้ตามปกติ... 20 เม.ย. 2558 13:42 20 เม.ย. 2558 13:42 ไทยรัฐ