วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
21 เม.ย. 2558 05:01 น.
ลงดาบตรวจสอบ ศธ.

ลงดาบตรวจสอบ ศธ.

โดย ซี.12
21 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

พร้อมๆกับการออกคำสั่งโยกย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการนับตั้งแต่ปลัดกระทรวงลงมา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช. ยังมีคำสั่งอีกฉบับหนึ่งให้ คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พ้นจากตําแหน่งทั้ง 3 คณะ

คณะกรรมการคุรุสภา นั้นมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ เป็นประธาน และมีกรรมการที่มีที่มาหลากหลาย เช่น กรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งก็คือผู้บริหารระดับสูงทุกคนในกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากด้านต่างๆ กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งทางการศึกษา 4 คน กรรมการจากผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งแข่งขันเลือกตั้งกันเข้ามาเกือบ 20 คน

ส่วน คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา มี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่งก็เป็นผู้บริหารของกระทรวงเหมือนกัน แล้วมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน กรรมการผู้แทนหน่วยงานอีก 10 กว่าคน คณะกรรมการบริหารองค์การค้าฯก็เป็นทำนองเดียวกัน

นอกจากนั้นยังให้ นายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา นายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสมมาตร มีศิลป์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา หยุดการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน

แล้วให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับเดียวกันขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ใน 3 ตําแหน่งนี้ไปพลางก่อน

สำหรับคณะกรรมการทั้ง 3 คณะนั้นในระยะนี้ให้ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีกรรมการ ประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วย ปลัดกระทรวง เลขาธิการหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเป็นกรรมการ เพื่อให้งานเดินไปได้

แล้วให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ที่มี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธาน เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นใด ของทั้ง 3 หน่วยงาน รวมทั้งตรวจสอบการ

ดําเนินโครงการที่สําคัญภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการและผู้บริหารทั้ง 3 องค์กรในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วย

นี่เป็นบทบาทของ คสช.ที่เอาจริงเอาจังกับการตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเฉียบขาดน่ายกย่อง

แต่ที่น่าคิดก็คือทีการตรวจสอบ องค์กรตระกูล ส. ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ควบคุมดูแลและใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลมากกว่ากระทรวงศึกษาธิการหลายเท่านักนั้น

ทำไมจึงไม่ใช้มาตรการที่เฉียบขาดแบบเดียวกันนี้ด้วย.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้