วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติ ป.ป.ช. อายัดทรัพย์ 'ธาริต' 40 ล้าน ปมร่ำรวยผิดปกติ

ป.ป.ช. สั่งอายัดทรัพย์ชั่วคราว นายธาริต-วรรษมล เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีดีเอสไอและภรรยา 40 ล้านบาท พร้อมสั่งชี้แจงบัญชีทรัพย์สินฯ ภายใน 30 วัน...

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 58 นายวิชา มหาคุณ กรรมการและโฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยถึงกรณีกล่าวหานายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่ำรวยผิดปกติจากตำแหน่งหน้าที่และบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ว่า เรื่องนี้มีนายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้รับผิดชอบสำนวนคดี โดยล่าสุดที่ประชุมกรรมการ ป.ป.ช. มีมติส่งหนังสือแจ้งนายธาริตให้มายื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมตามระบบ โดยเป็นการกำหนดให้ยื่นย้อนหลังระหว่างช่วงนั้นถึงช่วงนี้ซึ่งเป็นรายละเอียดในหนังสือ เพื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีที่นายธาริตเคยยื่นไปแล้วอย่างไร มีความผิดปกติ บกพร่องหรือไม่ และที่ประชุม ป.ป.ช.ยังได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์ชั่วคราวนายธาริตประมาณ 40 กว่าล้านบาท ซึ่งรายละเอียดนั้นจะแถลงโดยนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ด้านนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แถลงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งที่ 631/2557 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายธาริต เพ็งดิษฐ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีนายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน นั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ตรวจพบว่า นายธาริต เพ็งดิษฐ์ มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ำรวยผิดปกติ จึงได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ ไว้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้แก่ เงินฝาก ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และยานพาหนะ รวมค่า 40 ล้านบาท

นายสรรเสริญ กล่าวว่า โดยมีรายการดังต่อไปนี้ 1. รายการทรัพย์สินของ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ มูลค่ารวม 1,706,441.63 บาท ดังนี้ 1.1 เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บัญชี 1.2 เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 บัญชี 1.3 เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บัญชี 1.4 ที่ดินในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 38 ตารางวา 1.5 ทรัพย์สินในตู้นิรภัยของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักธุรกิจรัชดาภิเษก ตู้นิรภัยเลขที่ 047 ตามสัญญาเช่าตู้นิรภัยลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555

นายสรรเสริญ กล่าวว่า 2. รายการทรัพย์สินของ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ มูลค่ารวม 39,248,278.95 บาท ดังนี้ 2.1  เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บัญชี 2.2 เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บัญชี 2.3 เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 บัญชี 2.4 เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 บัญชี 2.5 ที่ดินอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 งาน 84 ตารางวา 2.6 ที่ดินอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 4 ไร่ 50 ตารางวา 2.7 บ้านเลขที่ 414 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 หลัง 2.7 บ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เลขที่ 444 และสิ่งปลูกสร้างไม่มีเลขที่ จำนวน 5 หลัง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2.9 รถยนต์ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น E 250 เลขทะเบียน ญฉ 414 กรุงเทพมหานคร 2.10 รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น ALPHARD เลขทะเบียน ฆฐ 515 กรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้มีคำสั่งให้ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 79 ด้วย

ป.ป.ช. สั่งอายัดทรัพย์ชั่วคราว นายธาริต-วรรษมล เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีดีเอสไอและภรรยา 40 ล้านบาท พร้อมสั่งชี้แจงบัญชีทรัพย์สินฯ ภายใน 30 วัน... 19 เม.ย. 2558 11:12 19 เม.ย. 2558 11:36 ไทยรัฐ