วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โพลสะท้อนผลงานรัฐบาล 'บิ๊กตู่' เปรียบเทียบก่อน-หลัง 6 เดือน

โพลสะท้อนผลงานรัฐบาล 'บิ๊กตู่' เปรียบเทียบก่อน-หลัง 6 เดือน

  • Share:

ดุสิตโพลเผยผลสำรวจการบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ก่อนและหลังเวลา 6 เดือน ผลออกมา 86.26% เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น บ้านเมืองสงบไม่มีการชุมนุมประท้วง ส่วนที่ผิดหวังคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปฏิรูปการเมือง...

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 58 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ “ความสมหวังและผิดหวัง” 6 เดือน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จากประชาชนจำนวน 1,572 คน ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2558 สรุปผลได้ ดังนี้

1. เมื่อเปรียบเทียบก่อนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะเข้ามาบริหารประเทศ และหลังจากเข้ามาบริหารประเทศ ครบ 6 เดือน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตามความคิดเห็นของประชาชน คือ
อันดับ 1 ไม่มีการเคลื่อนไหวชุมนุม ประท้วง 87.98%
อันดับ 2 การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 80.53%
อันดับ 3 การจัดระเบียบสังคม 73.09%
อันดับ 4 การกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ขึ้นเงินเดือน จ่ายเงินช่วยชาวนา ลดราคาน้ำมัน 65.08%
อันดับ 5 หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ทำงานรวดเร็วขึ้น 53.05%

2. เมื่อเปรียบเทียบก่อนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะเข้ามาบริหารประเทศและหลังจากเข้ามาบริหารประเทศ ครบ 6 เดือน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง ตามความคิดเห็นของประชาชน คือ
อันดับ 1 ค่าครองชีพ ราคาสินค้า การดำรงชีวิตของประชาชน 88.74%
อันดับ 2 การจำกัดสิทธิเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ 84.16%
อันดับ 3 การบังคับใช้กฎหมาย ออกกฎระเบียบมากเกินไป 79.96%
อันดับ 4 ภาพลักษณ์ของรัฐบาลในสายตาต่างชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 76.72%
อันดับ 5 เหตุการณ์ความรุนแรง ก่อเหตุระเบิด สถานการณ์ชายแดนใต้ 66.98%

3. เมื่อเปรียบเทียบก่อนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะเข้ามาบริหารประเทศและหลังจากเข้ามาบริหารประเทศ ครบ 6 เดือน สิ่งที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยังคงเหมือนเดิม ตามความคิดเห็นของประชาชน คือ
อันดับ 1 สภาพเศรษฐกิจของประเทศยังฝืดเคือง 91.98%
อันดับ 2 การศึกษาไทยยังไม่พัฒนา ความเหลื่อมล้ำในสังคม 78.05%
อันดับ 3 ปัญหาการเมือง การแบ่งสี เลือกข้าง 71.37%
อันดับ 4 การทุจริตคอร์รัปชัน การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง 62.21%
อันดับ 5 ภัยสังคม ปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุต่างๆ 59.35%

4. ความคาดหวังของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบก่อนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะเข้ามาบริหารประเทศ และหลังจากเข้ามาบริหารประเทศ ครบ 6 เดือน ในภาพรวมประชาชนสมหวังและผิดหวังเรื่องอะไรบ้าง

สิ่งที่สมหวัง คือ
อันดับ 1 บ้านเมืองสงบสุข ไม่มีการชุมนุมประท้วง 86.26%
อันดับ 2 บริหารประเทศด้วยความเด็ดขาด ตรงไปตรงมา 84.54%
อันดับ 3 มีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง 75.76%
อันดับ 4 การดำเนินคดีกับข้าราชการ นักการเมืองที่กระทำผิด 74.43%
อันดับ 5 ให้ความสนใจและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น 61.07%

สิ่งที่ผิดหวัง คือ
อันดับ 1 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 78.24%
อันดับ 2 การปฏิรูปการเมือง การสร้างความปรองดอง 73.79%
อันดับ 3 ปัญหาภาคการเกษตรแก้ไขได้ล่าช้า โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตร 71.56%
อันดับ 4 การนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ เช่น คดีทางการเมือง คดีอาชญากรรม คดีก่อเหตุระเบิด 70.67%
อันดับ 5 การใช้อำนาจปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น 68.58%

5. เมื่อสรุปในภาพรวมก่อนที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะเข้ามาบริหารประเทศ และบริหารประเทศไปแล้วครบ 6 เดือน ระหว่างความสมหวังกับผิดหวัง ประชาชนรู้สึกอย่างไรมากกว่ากัน

อันดับ 1 “สมหวัง” มากกว่า “ผิดหวัง” 57.35% เพราะบ้านเมืองสงบ เดินหน้าต่อไปได้ ความขัดแย้งน้อยลง ไม่มีชุมนุมประท้วง กระตุ้นเศรษฐกิจ ขึ้นเงินเดือน ฯลฯ

อันดับ 2 “สมหวัง” และ “ผิดหวัง”พอๆ กัน 28.78% เพราะในภาพรวมบ้านเมืองสงบสุข แต่ยังมีความขัดแย้งอยู่ การบริหารบ้านเมืองเป็นเรื่องยาก ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ฯลฯ

อันดับ 3 “ผิดหวัง” มากกว่า “สมหวัง” 13.87% เพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง รวบอำนาจ ต่างชาติเชื่อมั่นลดลง กระทบต่อเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ฯลฯ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้