วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พงศ์โพยม' จ่อชำแหละ รธน. ติงการเมืองระดับชาติกระทบท้องถิ่น

"พงศ์โพยม" จ่อชำแหละ รธน.ร่างแรก ติงปมการเมืองระดับชาติกระทบท้องถิ่น ชี้ กมธ.ยกร่างฯ จะแก้ไขหรือไม่ แล้วแต่ดุลยพินิจ...

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ปฏิรูปท้องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงการเตรียมการอภิปรายรัฐธรรมนูญร่างแรกในวันที่ 20-26 เม.ย.นี้ ว่า มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยให้สมาชิกอภิปรายเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่าย โดยประธานในแต่ละคณะกรรมาธิการฯ จะมีเวลาในการอภิปราย 30 นาที

ในส่วนของตนจะอภิปรายในภาพรวมเรื่องท้องถิ่นเป็นหลัก และอะไรที่เห็นว่าจะมีผลกระทบ ต้องเอามาท้วงติงเพื่อสะท้อนไปยังกรรมาธิการยกร่างฯ โดยเฉพาะประเด็นที่บังคับใช้กับนักการเมืองระดับชาติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อนักการเมืองท้องถิ่นเพื่อสะท้อนปัญหาไป เนื่องจากบางเรื่องมีหลายภาคส่วนในท้องถิ่นที่อาจได้รับผลกระทบ

“หลังรับและศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแล้ว หากอะไรที่สมาชิก สปช.ไม่เห็นด้วย หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เราก็ต้องมาเสนอในคำข้อแก้ไขภายใน 30 วัน แต่ กมธ.ยกร่างฯ จะเห็นสมควรแก้ไขตามหรือไม่อย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ กมธ.ยกร่างฯ”

"พงศ์โพยม" จ่อชำแหละรธน.ร่างแรก ติงปมการเมืองระดับชาติกระทบท้องถิ่น ชี้กมธ.ยกร่างฯ จะแก้ไขหรือไม่ แล้วแต่ดุลยพินิจ... 18 เม.ย. 2558 20:51 19 เม.ย. 2558 02:06 ไทยรัฐ