วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัยใส มฟล.เพิ่มมูลค่า “ขยะ” บ่ม “หัวใจสีเขียว” สร้าง "ธนาคารความดี"

โดย ยายรหัส

“ขยะ” อาจเป็นสิ่งของสกปรก ไร้คุณค่าในความรู้สึกของหลายคน แต่หากรู้จักคัดสรรแยกแยะก็สามารถนำไปแปรรูปหรือรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ ที่สำคัญยังสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัด การทรัพยากรและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย

จากแนวคิดที่ว่า สถาบันการศึกษาและจัด การทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (NREM) และ ส่วน พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จึง ปิ๊งไอเดีย จัดตั้งเป็น “โครงการธนาคารความดี” (MFU Good Bank) ด้วยการเปิดรับบริจาควัสดุรีไซเคิลจากบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ รักษาการแทนหัวหน้าสถาบัน NREM ฉายภาพถึงธนาคารความดีว่า “เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว” (MFU Grows Green) ซึ่ง มฟล.ได้ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยมุ่งมั่นไม่เพียงแต่สร้างสรรค์สถานที่อันสวยงาม แต่ยังปลูกฝังวัฒนธรรมการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิต ในคอนเซปต์ กรีนแอนด์คลีน (Green & Clean) รณรงค์ให้ทุกคนเริ่มต้นทำความดีต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ประเทศ และโลกของเรา กิจกรรมนี้นักศึกษาสามารถนำวัสดุรีไซเคิลมาแลกชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ได้อีกด้วย เป็นการส่งเสริมการทำความดีรอบด้าน”

โครงการสร้างสรรค์เช่นนี้ “ยายรหัส” ไม่พลาดที่จะต้องขอไปอัพเดตข้อมูลจากบรรดาวัยใสหัวใจรักษ์โลกที่เข้าร่วมโครงการกันซะหน่อย

เริ่มที่ประธานสภานักศึกษา ธนวัฒน์ นาคะอินทร์ “เบียร์” ปี 3 สำนักวิชานิติศาสตร์ เล่าว่า “ครั้งแรกมีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรมผ้าป่าขยะเมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา โดยนำวัสดุรีไซเคิลที่รับบริจาคและรวบรวมได้กว่า 380 กิโลกรัม ไปร่วมสมทบกับ โครงการขุมทองกลางกองขยะ ของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ซึ่งท่านยังได้เทศนาให้เห็นถึงคุณค่าของขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยวิธีต่างๆ ความรู้ที่ได้กลับมาก็นำมาบอกเล่าเพื่อนๆนักศึกษาถึงคุณค่ากองขยะที่ซ่อนอยู่ วิธีการคัดแยก ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ และเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ต่อโลกของเรา สิ่งที่เราทำอาจเป็นแค่จุดเล็กๆ แต่เมื่อร่วมมือกันมันจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนตัวผมเองก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำให้นักศึกษาหันมาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม เริ่มจากตัวเราเอง นำไปบอกพ่อแม่ แล้วพ่อแม่นำไปบอกเพื่อนบ้านค่อยๆขยายออกไป ถึงเวลาที่เราต้องมาร่วมมือกันครับ”

มาที่สาวซึ่งร่วมทำหน้าที่ในโครงการ สุทธภา นนทนาธรณ์ “ภา” ปี 3 สำนักวิชาจีนวิทยา บอกว่า “ได้มีส่วนร่วมกับโครงการตั้งแต่เปิดตัว โดยทำหน้าที่ประจำจุดรับบริจาคขยะรีไซเคิลที่จัดขึ้นในแต่ละเดือน บันทึกข้อมูลและน้ำหนักขยะที่นักศึกษานำมาบริจาค ขยะที่นำมาร่วมสามารถนำมาแลกเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้ด้วย ซึ่งเดือน เม.ย.นี้ได้เพิ่มรอบการรับบริจาคเป็นเดือนละสองครั้ง เพราะได้รับการตอบรับจากนักศึกษาดีมาก กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการลดจำนวนขยะที่ถูกทิ้งอย่างไร้ค่าแล้วยัง ทำให้นักศึกษารู้จักวิธีคัดแยกและจัดเก็บขยะ ฝึกความมีระเบียบวินัยไปในตัว นอกจากลดปริมาณขยะ นำไปรีไซเคิล ยังเป็นรายได้ที่มหาวิทยาลัยสามารถนำไปจัดทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือหนังสือที่ยังมีสภาพดีก็สามารถนำไปบริจาคให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลนได้ใช้ประโยชน์ ในอนาคตก็คาดว่า โครงการจะต่อยอดเป็นศูนย์บริหารจัดการวัสดุรีไซเคิลที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ต่อไปค่ะ”

ส่วน สุทธิวรรณ ณ นคร “จิ๊บ” ปี 1 สำนักวิชาจีนวิทยา ซึ่งทำหน้าที่ผู้รับบริจาควัสดุรีไซเคิลเช่นกัน เสริมว่า “ขยะที่ได้รับส่วนมากจะเป็นขวดพลาสติก รองลงมาคือกระดาษ โดยพลาสติกและกระป๋อง 1 กิโลกรัมจะแลกได้ 1 ชั่วโมง แก้วและกระดาษ 10 กิโลกรัมแลกได้ 1 ชั่วโมง นอกจากจะแลกชั่วโมงกิจกรรมแล้วยัง เป็นการฝึกตนเองให้มีระเบียบวินัยมากขึ้น ด้วย การที่นักศึกษาเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม พลังคนรุ่นใหม่จะช่วยเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ขึ้นได้”

หันมาทางลูกค้าที่มาใช้บริการ “โครงการธนาคารความดี” บ้าง ธวัณยพรรช ช้างพุก “ติ๊ดตี่” ปี 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บอกว่า “การคัดแยกขยะเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ สำหรับติ๊ดตี่เองจะแบ่งเป็นถุงต่างๆ พลาสติก กระดาษ โลหะ ในหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ปริมาณมากพอนำมาบริจาคแล้วค่ะ”

ขณะที่ ศศิธร แซ่ซู “สกั๊ม” ปี 1 สำนักวิชาจีนวิทยา บอกว่า “ส่วนตัวชอบซื้อน้ำมาดื่มประจำอยู่แล้ว ก็จะมีขวดเหลือทิ้งไปก็เป็นขยะไร้ประโยชน์ จนมีโครงการนี้ก็คิดว่าน่าสนใจ ถ้าเราทุกคนช่วยกันคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้ง ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ง่าย ถ้าเก็บไว้จำนวนมากก็นำไปขายได้ ซึ่งเพื่อนในหอพักหลายคนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี อย่าคิดว่าเราแค่คนเดียวจะช่วยโลกได้ยังไง เพราะ ถ้าทุกคนหันมาร่วมมือกัน เราจะจับมือเปลี่ยนภาวะโลกร้อนเป็นภาวะรักษ์โลกได้ ค่ะ”

“ยายรหัส” เชื่อมั่นว่า การสร้าง “หัวใจสีเขียว” ถ้าเริ่มจากตัวเรา จากสิ่งเล็กๆ เพียงแค่การคัดแยก “ขยะ” ก็สามารถขยายเมล็ดพันธุ์ส่งต่อสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในโลกอันกว้างใหญ่ได้

ยิ่งทุกเมล็ดพันธุ์หัวใจสีเขียวได้ร่วมมือร่วมใจก็จะยิ่งช่วยเติมเต็มสร้างสรรค์โลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น.


ยายรหัส/รายงาน

18 เม.ย. 2558 10:17 18 เม.ย. 2558 10:17 ไทยรัฐ