วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด้งปลัด ศธ.

นางสุทธศรี วงษ์สมาน (ซ้าย) ถูกคำสั่งหัวหน้า คสช. ย้ายจากปลัด ศธ. ไปเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา นายกําจร ตติยกวี (กลาง) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ขึ้นแทน นายพินิติ รตะนานุกูล (ขวา) เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เป็นเลขาฯ กกอ.

นางสุทธศรี วงษ์สมาน (ซ้าย) ถูกคำสั่งหัวหน้า คสช. ย้ายจากปลัด ศธ. ไปเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา นายกําจร ตติยกวี (กลาง) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ขึ้นแทน นายพินิติ รตะนานุกูล (ขวา) 18 เม.ย. 2558 06:19 18 เม.ย. 2558 06:19 ไทยรัฐ


advertisement