วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เดินหน้าติวเข้มเบิกจ่าย "บัญชีกลาง" ดันภาครัฐ "ประมูลดิจิตอล"

เดินหน้าติวเข้มเบิกจ่าย "บัญชีกลาง" ดันภาครัฐ "ประมูลดิจิตอล"

  • Share:

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามนโยบายติวเข้มการเบิกจ่ายของรัฐบาลว่า สำหรับผลการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2558 เบิกจ่ายภาพรวมได้ จำนวน 42,014.90 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 90,488.39 ล้านบาท คิดเป็น 46.43% เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้ จำนวน 669.57 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 6,872.62 ล้านบาท คิดเป็น 9.74%

“ที่ประชุมได้หารือร่วมกัน พร้อมทั้งแจ้งว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันที่ 31 มี.ค.58 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องแล้ว”
อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวต่อว่า ส่วนการขยายผลการใช้งานในระบบ e-Market และ e-Bidding กับส่วนราชการนำร่องเพิ่มเติม จำนวน 148 แห่ง ซึ่งส่วนราชการส่วนกลาง 112 แห่ง เริ่มถือปฏิบัติในวันที่ 16 เม.ย.58 และอีก 36 แห่ง รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย จะเริ่มใช้งานวันที่ 1 พ.ค.58 เป็นต้นไป โดยยกเว้นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยทั้งสองระบบจะเน้นให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับรูปแบบ ประเภทสินค้า เงินงบประมาณที่ได้รับ
และระยะเวลาที่จัดหา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ในราคาที่เหมาะสมและทันเวลา
“การขยายผลการใช้งานทั้งสองระบบนี้ กรมบัญชีกลางได้เริ่มอบรมการใช้งานให้กับหน่วยงานต่างๆ แล้วตั้งแต่ มี.ค.58 และจะทยอยอบรมให้ครบทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ มีช่องทางที่แนะนำวิธีการใช้งานโดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานผ่านทาง www.gprocurement.go.th ได้อีกด้วย”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้