วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศน.จัด 5 ศาสนามหามงคลฉลอง 233 ปีรัตนโกสินทร์

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรมการศาสนา (ศน.) ได้รับมอบให้จัดกิจกรรมในมิติศาสนา 4 กิจกรรม ดังนี้ การบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล ดังนี้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ 18-21 เม.ย. เวลา 08.30-16.30 น. โดย ศน. ประสานงานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดรถปรับอากาศบริการตามจุดออกรถ 9 วัด โดยจะเวียนทุกๆ 30 นาที

อธิบดี ศน. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ศาสนาอิสลาม พิธีสวดดุอาขอพร ศาสนาคริสต์ จัดพิธีอธิษฐานขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พิธีสวดมนต์ขอพร และศาสนาซิกข์ จัดพิธีสวดอาดาส ขอพรพระศาสดา ในวันที่ 19 เม.ย. และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 234 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ วันที่ 18 เม.ย. เวลา 06.30 น. ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง.

การบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระ 9 วัด 18 เม.ย. 2558 03:35 18 เม.ย. 2558 03:35 ไทยรัฐ


advertisement