วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เช็กรายชื่อคนไร้สถานะเพิ่ม

นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ที่เห็นชอบเรื่องการให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม จากมติ ครม.ปี 2553 จำนวน 206,748 คน จากที่ สธ.เสนอ 285,171 คนนั้น เรื่องนี้ยังต้อง รอผ่านที่ประชุม ครม.ชุดใหญ่อีกครั้ง จึงจะได้งบประมาณไปสนับสนุน รพ.ที่แบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุคคลกลุ่มดังกล่าว ซึ่ง สธ.ขอใช้งบฯกลางปี 2558 ในช่วงครึ่งปีหลัง 472 ล้านบาท ส่วนปีงบฯ 2559 จะของบฯ ปกติ

อย่างไรก็ตาม ระหว่างรออนุมัติงบฯ สธ.เตรียมความพร้อมคู่ขนานไปด้วย โดยกำชับให้หน่วยบริการสาธารณสุขที่ดูแลกลุ่มคนไร้สถานะและสิทธิทำงานเชิงรุกมากขึ้นในการเข้าไปในพื้นที่เพื่อสำรวจจำนวนคนไร้สถานะและสิทธิเฉพาะ ส่วนที่ ครม.เศรษฐกิจอนุมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ของตนว่าตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ เนื่องจากแม้จะมีรายชื่อตามทะเบียนราษฎร์ แต่ก็จะต้องตรวจสอบความชัดเจน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบสิทธิที่มี คาดว่าจะทำได้เสร็จใน 1 เดือน.

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ที่เห็นชอบเรื่องการให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม จากมติ ครม.ปี 2553 จำนวน 206,748 คน จากที่ สธ.เสนอ 285,171 คน 18 เม.ย. 2558 03:31 18 เม.ย. 2558 03:32 ไทยรัฐ