วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปช.ถ่ายทอดสดช่อง 11 ชำแหละร่าง รธน. 7 วัน

สปช.ถ่ายทอดสดช่อง 11 ชำแหละร่าง รธน. 7 วัน รุมยำที่มา ส.ส.-ส.ว. และที่มานายกฯ คุมเข้มความปลอดภัยวันชำแหละร่าง รธน. เผยดึงต่างชาติร่วมศึกษาแก้ รธน. เป็นการเปิดโลกทัศน์...

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2558 ที่รัฐสภา นายอลงกรณ์ พลบุตร เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (วิป สปช.) แถลงว่า สปช.ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ จากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่เวลา 07.49 น. ของวันที่ 17 เม.ย. จากนั้นจะให้สมาชิก สปช.มารับร่างรัฐธรรมนูญได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ส่วนการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญของ สปช.ระหว่างวันที่ 20-26 เม.ย. นั้นจะมีเวลารวมทั้งหมด 79 ชั่วโมง โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีเวลา 15 ชั่วโมงในการชี้แจงและตอบข้อซักถาม นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สชป. ได้ให้ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์วิทยุของรัฐสภาและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ด้วย และหากสถานีโทรทัศน์เอกชนรายใดสนใจถ่ายทอดสดก็สามารถเกี่ยวสัญญาณถ่ายทอดได้ หลังจากที่ สปช.ได้อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญระหว่างวันที่ 20-26 เม.ย. เสร็จแล้ว สปช.จะรวบรวมความเห็นของสมาชิก สปช. และประชาชน เพื่อจัดทำการขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 27 เม.ย. เป็นต้นไป

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า การอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญของ สปช.จะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่เป็นการถล่ม หรือการชำแหละประเด็นที่คาดว่า สมาชิก สปช.ให้ความสนในอภิปรายมากเป็นพิเศษคือ เรื่องการเมืองโดยเฉพาะเรื่องที่มา ส.ส. และส.ว. ที่มานายกรัฐมนตรี ระบบการเลือกตั้ง การปฏิรูปและการปรองดอง ส่วนการรักษาความปลอดภัยการอภิปรายของ สปช.ระหว่างวันที่ 20-26 เม.ย. นั้น ทางรัฐสภาได้มีการรักษาความปลอดภัยบริเวณรัฐสภาอย่างเข้มงวดตั้งแต่เกิดเหตุระเบิดที่บริเวณห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเป็นต้นมาซึ่ง สปช.พร้อมเดินหน้าทำงานต่อไปไม่หวั่นไหว ไม่ว่าจะเกิดเหตุรุนแรงหรือปั่นป่วนใดๆ เราไม่ประสงค์ให้การปฏิรูปสะดุดหรือหยุดลงเพราะการปฏิรูปเดินมาครึ่งทางแล้ว

เมื่อถามว่า คำสั่ง คสช.ที่ให้ตั้งคณะทำงานศึกษาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีการตั้งคณะวิจัยจากต่างประเทศมาศึกษารัฐธรรมนูญถือเป็นการให้น้ำหนักต่างชาติมากกว่า สปช.หรือไม่ นายอลงกรณ์ กล่าวว่า การมีคณะวิจัยต่างประเทศมาศึกษารัฐธรรมนูญเป็นการให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเปิดโลกทัศน์เกิดมุมมองที่หลากหลาย โดยดูจากบทเรียนและวิกฤติของประเทศอื่นๆ ไม่เกิดความเสียหาย แต่ สปช.และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยังคงความเป็นอิสระจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่เสนอมาก็ได้เพราะรัฐธรรมนูญต้องอยู่ในบริบทสังคมไทย

ด้าน นายวันชัย สอนสิริ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (วิป สปช.) กล่าวว่า ในการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญระหว่างวันที่ 20-26 เม.ย. นั้น นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช. ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการอภิปรายของสมาชิก สปช. และคณะกรรมาธิการปฏิรูป 18 คณะใหม่ โดยให้ประธานคณะกรรมาธิการแต่ละคณะอภิปรายคนละ 30 นาที กรรมาธิการคนละไม่เกิน 15 นาที สมาชิก สปช.คนละ 15 นาที อย่างไรก็ตามหากสมาชิก สปช. แสดงความจำนงอภิปรายน้อยกว่า 208 คน ก็อาจเพิ่มเวลาให้กรรมาธิการเป็น 20 นาที โดยสมาชิก สปช.ที่สนใจอภิปรายประเด็นต่างๆ สามารถเข้าชื่อได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 17 เม.ย. ถึงเวลา 09.00 น. วันที่ 20 เม.ย. โดยจะต้องระบุหมวดหมู่และเรื่องที่จะอภิปรายให้ชัดเจน จากนั้นจะใช้วิธีจับสลากรายชื่อสมาชิกที่จะได้อภิปรายตามลำดับก่อนหลัง.

สปช.ถ่ายทอดสดช่อง 11 ชำแหละร่าง รธน. 7 วัน รุมยำที่มา ส.ส.-ส.ว. และที่มานายกฯ คุมเข้มความปลอดภัยวันชำแหละร่าง รธน. เผยดึงต่างชาติร่วมศึกษาแก้ รธน.เป็นการเปิดโลกทัศน์... 17 เม.ย. 2558 13:53 17 เม.ย. 2558 15:05 ไทยรัฐ