วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทบ.เฮ!! ยอดตรวจเลือกทหารปีนี้แห่สมัครทะลุเป้า

ทบ.เฮ!! ยอดตรวจเลือกทหารปีนี้แห่สมัครทะลุเป้า

  • Share:

ทบ.เผยผลตรวจเลือกทหารเกณฑ์เรียบร้อยดี ชายไทยแห่สมัครเป็นทหารทะลุเป้า 43,446 นาย พร้อมขอขอบคุณชายไทยทุกคนที่ให้ความร่วมมือเข้ารับการตรวจเลือก ย้ำจะเน้นเรื่องการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร...

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 58 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ตามที่กองทัพบกได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองประจำการปี 2558 ระหว่างวันที่ 1-12 เม.ย. 2558 นั้น หน่วยบัญชาการรักษาดินแดง ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบกำกับดูแลการตรวจเลือกทหาร ได้รายงานผลให้ผู้บัญชาการทหารบกทราบว่า ในภาพรวมการตรวจเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในปีนี้มีชายไทยเข้ารับการตรวจเลือก 496,748 คน กองทัพคัดเลือกไว้เป็นทหารกองประจำการ 99,373 นาย โดยแยกเป็นเหล่าทหารบก 75,404 นาย เหล่าทหารอากาศ 7,969 นาย และเหล่าทหารเรือ 16,000 นาย

ในปีนี้มีชายไทยสมัครเป็นทหาร 43,446 คน คิดเป็น 43.72% ผู้สมัครเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา คิดเป็น 10.36% โดยมีหลายเหตุผลที่อยากเป็นทหาร เช่น ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น การดูแลและสวัสดิการที่กองทัพมอบให้ ภาพลักษณ์ที่ดีของทหารที่ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาบ้านเมือง การได้รับโอกาสก้าวหน้าในการเข้ารับราชการต่อ เป็นต้น โดยพื้นที่ที่มีผู้สมัครเป็นทหารครบตามความต้องการของทางราชการมีจำนวน 55 อำเภอ ใน 19 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, สระบุรี, นครนายก, เพชรบุรี, ชลบุรี, เชียงใหม่, น่าน, แม่ฮ่องสอน, ตาก, พะเยา, เชียงราย, นครศรีธรรมราช, สตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า การตรวจเลือกทหารที่ผ่านมา กองทัพบกต้องขอขอบคุณชายไทยทุกคน ที่ให้ความร่วมมือเข้ารับการตรวจเลือกอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งหน่วยงานประจำจังหวัด, อำเภอ, เขต ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท. ที่ได้ให้การสนับสนุนการตรวจเลือกอย่างดียิ่ง สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นขัดข้อง มิได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามหมายนัดในปีนี้ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ขอให้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่สัสดีเขต/อำเภอ/จังหวัด ตามภูมิลำเนาทหาร เพื่อดำเนินตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป

รองโฆษก ทบ. กล่าวด้วยว่า ส่วนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2558 ขอให้ไปรายงานตัวเข้ารับราชการตามวันเวลา และสถานที่ ในหมายนัดเข้ารับราชการ โดยหน่วยทหารจะรับทหารใหม่เข้าประจำการ ในวันที่ 1 พ.ค.นี้ และในระหว่างรอเข้าประจำการ ขอให้ทหารใหม่ได้เตรียมร่างกาย ธุระส่วนตัว หรือเอกสารส่วนบุคคลไว้ให้พร้อม เช่น วุฒิการศึกษาเพื่อใช้สมัครเรียนต่อการศึกษานอกโรงเรียนในระหว่างประจำการ การทำธุรกรรมทางการเงิน การเตรียมยาที่ใช้เป็นประจำ เป็นต้น

สำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก ขณะนี้ได้เตรียมการรับทหารใหม่ตามนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารบก กำชับไว้ในทุกด้าน ทั้งความพร้อมของสถานที่ บุคลากร การดูแลทางด้านการแพทย์ เน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการดูแลไม่ให้มีการลงโทษที่ผิดระเบียบ รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินและประชาชน เพื่อให้การดูแลและต้อนรับสมาชิกใหม่ของกองทัพมีความสมบูรณ์ที่สุด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้