วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
18 เม.ย. 2558 05:01 น.
มุมข้าราชการ 18/04/58

มุมข้าราชการ 18/04/58

โดย ซี.12
18 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

การเปลี่ยนแปลงในราชการมีขึ้นเสมอเพียงแต่จะออกมาเป็นข่าวหรือไม่เท่านั้น อย่างเช่นตอนนี้ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่สมัครใจขอโยกย้ายจากตำแหน่ง ปลัดกระทรวงยุติธรรม ไปดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ นั้น ตอนนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีคำสั่ง ให้ออกจากราชการ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีกำหนดเวลา 2 ปี หลังจากนั้นค่อยว่ากันใหม่ถ้ายังไม่ถึงเวลาเกษียณอายุราชการ

เวลาใกล้เคียงกัน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคำสั่งให้ อารีวรรณ ฮาวรังษี รองปลัดกระทรวง ออกจากราชการ เพื่อไปปฏิบัติงานใน องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิค ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ

ส่วน รุจิรา ริมผดี ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งเป็นองค์การมหาชน มีผลตั้งแต่วันสงกรานต์ 13 เมษายน 2558

ในสายงานธุรการของศาลยุติธรรม ก.ต. มีมติให้โอน ภพ เอครพานิช จากตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ไปเป็น รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เช่นเดียวกับกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล ที่ปรึกษาระบบงานยุติธรรมที่ได้ขยับมาเป็น รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม คู่กันห่างกันครึ่งเดือนเศษ

ของ กระทรวงการต่างประเทศ มีการแต่งตั้ง กงสุลใหญ่ 3-4 คนในช่วงนี้เช่น สุวัฒน์ แก้วสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ เป็น กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และ ทรงวิทย์ นิภาสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เป็น กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน

อีก 2 รายก็ไปอยู่เมืองจีนโดยคนแรกคือ ปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เป็น กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีเขตกงสุลครอบคลุม นครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจียงซู มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลอานฮุย

อีกคน เมธี สุทธิวาทนฤพุฒ รอง กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ย้ายไปเป็นกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีเขตกงสุลครอบคลุม มณฑลฉ่านซี มณฑลกานซู และ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย

ของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีการแต่งตั้ง ผู้อำนวยการส่วน หลายตำแหน่งเช่น บุญส่ง ไชยมณี เป็น ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบตรวจราชการ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ธีรยุทธ์ ลาชโรจน์ เป็นผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อีก 3 ราย เอกรัตน์ นาคาคง เป็น ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน โสรยา พานิชพงศ์ เป็น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักนโยบายและแผน สุขใจ กาญจนพิบูลย์ เป็น ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน

ติดตามด้วย อนุรัตน์ ธรรมประจำจิต อนุรัตน์ เป็น ผู้อำนวยการส่วนประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ไกร เอี่ยมจุฬา เป็น ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด และ นที มนตริวัต เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทย

ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ถ่ายทอดประสบการณ์ “ผมเคยพบจอมพลหลายท่าน” ลงใน ต่วยตูน เดือนเมษายน โดยเอ่ยถึง 6 จอมพล นับตั้งแต่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม จอมพลอากาศฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคณี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร จอมพลถนอม กิตติขจร และ จอมพลประภาส จารุเสถียร ที่เคยมีปฏิสัมพันธ์ด้วย น่าอ่านพิลึก

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้